Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος αυξήθηκε ο όγκος των κόκκινων δανείων που έχουν περάσει σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων καθώς μόνο πρώτο τρίμηνο του 2024 τα κόκκινα δάνεια αυξήθηκαν κατά 579 εκατ. Ευρώ.

H ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων από 22,848 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου, αυξήθηκε σε 22.903 δισ. ευρώ στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2024

Πιο συγκεκριμένα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 55 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 22,865 δισ. ευρώ στο τέλος του A’ τριμήνου του 2024. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, ποσό 11,500 δισ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέμεινε αμετάβλητη στα 38 εκατ. ευρώ στο τέλος του A’ τριμήνου του 2024 σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 145 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 9,196 δισ. ευρώ στο τέλος του A’ τριμήνου του 2024.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 380 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 37,946 δισ. ευρώ στο τέλος του A’ τριμήνου του 2024. 

Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 35 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 15,666 δισ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 346 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 21,992 δισ. ευρώ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις