Κοινωνική Αντιπαροχή: Φθηνά σπίτια για νέους, το επόμενο στοίχημα της κυβέρνησης

«Από τη στιγμή που το κράτος έχει στην κατοχή του είτε ακίνητα υφιστάμενα είτε εκτάσεις οι οποίες παραμένουν ανεκμετάλλευτες, υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να κατασκευαστούν νέα διαμερίσματα και το κράτος θα μπορεί να κρατάει στην κυριότητά του ένα μέρος των νέων διαμερισμάτων για να μπορεί να τα ενοικιάζει με χαμηλότερο ενοίκιο εν είδει κοινωνικής πολιτικής», είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Αυτά είναι προγράμματα μακροχρόνιας ωρίμανσης. Χρειάζονται σοβαρή μελέτη και βέβαια συντονισμό σε όλες τις φάσεις τους και συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Μέσα στο 2024 σχεδιάζεται να τρέξει και η «Κοινωνική Αντιπαροχή». Ειδικότερα σε 2.500 δικαιούχους ηλικίας 18 έως 39 ετών θα διατεθούν τα αδρανή ακίνητα του Δημοσίου με μικρό ρυθμισμένο μίσθωμα μέσω του προγράμματος «Κοινωνική Αντιπαροχή».

Μέσω διαγωνισμού θα κληθούν μέσω ανοιχτής διαδικασίας διαγωνιστικής κατασκευαστές να έρθουν να πάρουν για 49 χρόνια και πάνω με παραχώρηση στο συγκεκριμένο ακίνητο σε αυτό να χτιστεί μια κατοικία η οποία θα έχει διττό χαρακτήρα και της κοινωνικής κατοικίας σε ένα ποσοστό αυτής θα είναι κοινωνική ακριβώς όπως γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η ΔΥΠΑ θα διαθέσει οικόπεδα στα οποία οι ιδιώτες θα ανεγείρουν σπίτια και το 30% ως 60% από αυτά θα ενοικιαστούν πολίτες, κυρίως νέους με χαμηλή τιμή, ενώ στη συνέχεια θα μπορούν να τα αγοράσουν. Η τιμή αγοράς θα είναι ελκυστική καθώς θα συνυπολογιστιούν και τα ενοίκια που κατέβαλαν όπως και τυχόν άλλες δαπάνες συντήρησης ή επισκευής. Ο στόχος είναι να επωφεληθούν 5.000 νέοι.

Για την κοινωνική αντιπαροχή η ΔΥΠΑ σχεδιάζει να αξιοποιήσει ιδιόκτητα οικόπεδα σε έκταση περίπου 150 στρεμμάτων. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται οικόπεδα-φιλέτα στην Κηφισιά (11 στρέμματα), στο Μαρούσι (1,5 στρέμμα) στην Παιανία (20 στρέμματα) στη Χαλκιδική (42 στρέμματα) στη Λάρισα (40 στρέμματα) στην Ξάνθη (28 στρέμματα) και σε άλλες περιοχές της χώρας. Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη το επόμενο διάστημα θα «τρέξει» πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής για την αξιοποίηση ακινήτων του δημοσίου προς ανέγερση κοινωνικών κατοικιών και παροχής κινήτρων σε ιδιοκτήτες κλειστών διαμερισμάτων.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να τρέξουν οι διαγωνισμοί και να επιλεχθούν οι ανάδοχοι βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που θα οριστούν από τη ΔΥΠΑ. Μέσα στο 2024 αναμένεται να ξεκινήσει η ανέγερση των κατοικιών από τους ιδιώτες κατασκευαστές, ενώ θα υπάρξει από τη ΔΥΠΑ η πρόσκληση και η επιλογή των δικαιούχων βάσει κριτηρίων.

Από τις αρχές του 2025 έως και το τέλος του έτους αναμένεται η μίσθωση σταδιακά του 50% των κατοικιών για λογαριασμό του Δημοσίου, με χαμηλό ενοίκιο, σε νέους βάσει κριτηρίων ενώ θα υπάρχει ειδική ποσόστωση για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αναμένεται να αξιοποιηθούν ακίνητα του Δημοσίου, μέσω συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα, για την ανέγερση κοινωνικών κατοικιών.

Η ΔΥΠΑ θα παραχωρεί το αδόμητο οικόπεδο, για το οποίο θα επιλέγεται ο ανάδοχος μετά από διαγωνισμό που θα αναλαμβάνει να κατασκευάσει σύγχρονα κτίρια κατοικιών και εμπορικών χρήσεων, με βάση τις προδιαγραφές που προβλέπει η προκήρυξη. Ο δημόσιος φορέας θα διατηρεί την κυριότητα των ακινήτων, ενώ ο ανάδοχος θα λαμβάνει ως αντάλλαγμα την παραχώρηση της εκμετάλλευσης μέχρι την κάλυψη του κόστους και με την προϋπόθεση ότι ποσοστό των κατοικιών θα διατίθεται με μειωμένο ενοίκιο στους δικαιούχους του προγράμματος κοινωνικής αντιπαροχής.

Η διάρκεια της παραχώρησης θα ορίζεται στην προκήρυξη κάθε διαγωνισμού καθώς δεν μπορεί να είναι ενιαία για όλες τις περιοχές και τις αξίες της γης, ενώ το ποσοστό εκμετάλλευσης του αναδόχου θα κυμαίνεται μεταξύ 30 και 60%, με σκοπό να διασφαλίζεται δημόσιο συμφέρον, αλλά και να είναι το πρόγραμμα ελκυστικό, ώστε οι ιδιώτες κατασκευαστές να χτίσουν σύγχρονες ποιοτικές κοινωνικές κατοικίες. Στόχος είναι η στέγαση των δικαιούχων του προγράμματος «κοινωνική αντιπαροχή» σε ποιοτικά ακίνητα. Από την καταγραφή που έχει γίνει ενόψει της εφαρμογής του προγράμματος, εντοπίστηκαν 98 κατάλληλα οικόπεδα εντός σχεδίου, συνολικής επιφάνειας 627 στρεμμάτων, εκ των οποίων το ένα τρίτο είναι στην Αττική αλλά και 10 οικόπεδα με οικοδομική άδεια επιφάνειας 75 στρεμμάτων τα οποία θεωρούνται τα πλέον ώριμα για αξιοποίηση. Στο σχεδιασμό εντάσσονται όμως και εκτάσεις εκτός σχεδίου όπως και αδιάθετες κατοικίες, διαμερίσματα, γραφεία.

Προβλέπεται ακόμη ότι:

  • – Η Κοινωνική Αντιπαροχή μπορεί να αφορά και δομημένα ακίνητα. Στην περίπτωση αυτή το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει και την κατεδάφιση των κτισμάτων, η οποία γίνεται με δαπάνες του αναδόχου.
  • – Το ποσοστό των οριζόντιων ιδιοκτησιών που εκμισθώνονται προς δικαιούχους αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταξύ 30% και 60% του συνόλου της ιδιοκτησίας.
  • – Η επιλογή του αναδόχου γίνεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης στην οποία περιγράφονται τουλάχιστον τα εξής:

α) το αδόμητο ακίνητο, τυχόν υφιστάμενα κτίσματα που ευρίσκονται εντός αυτού, και τα χαρακτηριστικά του κτιρίου που πρόκειται να ανεγερθεί σε αυτό,

β) οι οριζόντιες ιδιοκτησίες που θα συσταθούν και οι επιτρεπόμενες χρήσεις τους,

γ) τα κριτήρια συμμετοχής και επιλογής του αναδόχου,

δ) οι βασικοί όροι των συμβάσεων μίσθωσης μεταξύ του αναδόχου και των δικαιούχων, πλην του μισθώματος.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις