Αρχική Εργασιακά Κοινωφελής Εργασία ΔΥΠΑ – ΟΑΕΔ: Τετράμηνη παράταση – Αφορά 25.000 άτομα

Κοινωφελής Εργασία ΔΥΠΑ – ΟΑΕΔ: Τετράμηνη παράταση – Αφορά 25.000 άτομα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τετράμηνη παράταση του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας αφού εκδόθηκε η ΚΥΑ.

Η δράση, την οποία περιμένουν χιλιάδες άνεργοι, έχει ως στόχο την ενίσχυση και προώθηση της απασχόλησης, ενώ δίνει έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (όπως ενδεικτικά οι μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση, σε «προστατευμένο περιβάλλον» προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας
Πιο συγκεκριμένα, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Παρατείνεται για τέσσερις μήνες το πρόγραμμα «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, υπηρεσίες Υπουργείων και άλλους φορείς», ανακοινώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Όπως διευκρινίζεται στην σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 797- 16.2.2023) μετά το πέρας της οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης, οι ωφελούμενοι συνεχίζουν να απασχολούνται για επιπλέον 4 μήνες υπό τους ίδιους όρους –που ορίζονται στη σχετική δημόσια πρόσκληση- και στις ίδιες θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα, σε Δήμους, Περιφέρειες και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Ωφελούμενοι των οποίων η σύμβαση έχει λήξει πριν τη δημοσίευση της ΚΥΑ, επανατοποθετούνται στις θέσεις τους από την έναρξη ισχύος της από