ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Και όμως σε αντίθεση με τους υπόλοιπους εργαζομένους των Δήμων, όσοι απασχολούνται μέσω της κοινωφελής εργασίας δεν δικαιούνται να πάρουν αιμοδοτική άδεια καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται όπως αναφέρει το παρακάτω επίσημο έγγραφο.