Αρχική Εργασιακά Κοινωφελής Εργασία: Αυτές είναι οι 25.000 θέσεις εργασίας σε 169 ειδικότητες

Κοινωφελής Εργασία: Αυτές είναι οι 25.000 θέσεις εργασίας σε 169 ειδικότητες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρεμιέρα το 2022 με 25.000 προσλήψεις. καθώς η νέα κοινωφελής εργασία βρίσκεται προ των πυλών με τη δημοσίευση της δημόσιας πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ να είναι θέμα ημερών.

Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση και προώθηση της απασχόλησης, ενώ δίνει έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (όπως ενδεικτικά οι μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση, σε «προστατευμένο περιβάλλον» προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους.

Ο μισθός των απασχολούμενων ανέρχεται σε 569,39 και διαμορφώνεται με βάση τον νέο κατώτατο μισθό των 663 ευρώ που θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 2022.

Η παρέμβαση περιλαμβάνει τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για οκτώ μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς και υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων, καθώς και ειδικό πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ,
 • άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
 • μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ,
 • άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα,
 • άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ,
 • εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και
 • άνεργοι δικαιούχοι «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος», εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ,) άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ν. 4538/2018), εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων κατόπιν χορήγησης της συναφούς βεβαίωσης από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

Οι θέσεις ανά ειδικότητα

Σύμφωνα με το Powergame οι 25.000 θέσεις μοιράζονται σε 169 ειδικότητες διαφόρων εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Τη «μερίδα του λέοντος» συγκεντρώνει η ειδικότητα «Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας» με 6.375 θέσεις, ενώ ακολουθούν οι ειδικότητες: διοικητικού οικονομικού (1.791 θέσεις), εργάτες πρασίνου (1.679 θέσεις), διοικητικού-λογιστικού (1.522 θέσεις), βοηθητικών χειρωνακτικών εργασιών (1.035 θέσεις), βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού (675 θέσεις),  βοηθητικό προσωπικό οικοδομικών εργασιών 665 θέσεις, οδηγών με άδεια Γ’ κατηγορίας (602 θέσεις) κ.α..

Εκπαιδευτικό Επίπεδο Ειδικότητα Σύνολο Θέσεων
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ                                25
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                83
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                             665
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                             104
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                             273
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ                                64
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ                             675
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                          6.375
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                          1.035
ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΩΝ                                39
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ                                39
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ                                88
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ                             305
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ                                13
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ                                57
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ                             121
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ                                83
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ                                49
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                          1.679
ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ                                29
ΔΕ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ                                  3
ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ                                41
ΔΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ                                11
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ                                  8
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                24
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ                             559
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ                             318
ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ                                11
ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ                                24
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                          1.522
ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ                                13
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ                             207
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                45
ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ                                  1
ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΟΙ                                  4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ                             172
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                32
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ                             180
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ                             244
ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ                                12
ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΚΑΚΙ                                  2
ΔΕ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ                                  2
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ                             214
ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ                             165
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ                             155
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                             104
ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ                                  8
ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΒΙΟΛΙ                                  1
ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΙΘΑΡΑ                                  4
ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΑΝΟ                                  4
ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ                                30
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ                             293
ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ                                  9
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ                             309
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ                             602
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ                             135
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ                                72
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                             204
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                             158
ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ                                95
ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΙ ΒΟΥΝΟΥ                                  3
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ                                13
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ                                  5
ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ                                10
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ                                  8
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ                                87
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ                             124
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ                             133
ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ                                10
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ                             160
ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ                                  8
ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ                                  1
ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ                                16
ΤΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ                                  6
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ                             107
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ                             316
ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ                                80
ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ                                13
ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ                                14
ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                                11
ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ                                10
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                23
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                42
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ                                  1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                             690
ΤΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ                                  4
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                                41
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ                                20
ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                                27
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                76
ΤΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ                                16
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                             247
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ                                26
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ                                  8
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                21
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                                31
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                             127
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ                             164
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                             330
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                             211
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ                                79
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ                                  5
ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ                                  5
ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ                                  3
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ                             112
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                22
ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ                                20
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ                                68
ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                                13
ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ                                15
ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ                                96
ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                                  9
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ                                11
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                97
ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ                                48
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ                                12
ΠΕ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ                                  2
ΠΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ                                  3
ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ                                31
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ                             167
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ                                13
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                12
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ                                70
ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ                                  3
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                21
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                          1.101
ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                                10
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ                                45
ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ                                12
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ                                22
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ                                  3
ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ                                  8
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ                                  9
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ                                17
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ                                88
ΠΕ ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ                                  2
ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ                                  7
ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ                                  6
ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ                                  5
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ                                13
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                  8
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                36
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                30
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                             128
ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ                                  8
ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ                                  8
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ                                47
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                11
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ                                25
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                                  2
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                             236
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ                                  7
ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΙ                                  1
ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΩΝ                                15
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                52
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                             199
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ                                26
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                             232
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                                  4
ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ                                  7
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ                                  7
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ                                23
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                             157
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΠΙΣΙΝΑΣ                                21
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ                                  9
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ                                14
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                14
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ                                99
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ                             251
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                       25.000

Κριτήρια και σύστημα επιλογής

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και κατάταξης:

 1. χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες: ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών,
 2. χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60): ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα,
 3. αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω: δεκαπέντε (15) μόρια,
 4. ετήσιο δηλωθέν εισόδημα (συμπεριλαμβανομένου και του αυτοτελούς εισοδήματος) του φορολογικού έτους 2020, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:

Α) Ατομικό 0-3.500 ευρώ Τριάντα (30) μόρια

Β) Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ

Α) Ατομικό 3.500,01-5.000 ευρώ Είκοσι πέντε (25) μόρια

Β) Οικογενειακό 7.000,01-10.000 ευρώ

Α) Ατομικό 5.000,01-8.000 ευρώ Είκοσι (20) μόρια

Β) Οικογενειακό 10.000,01-16.000 ευρώ

Α) Ατομικό 8.000,01-12.000 ευρώ Δέκα (10) μόρια

Β) Οικογενειακό 16.000,01-26.000 ευρώ

Α) Ατομικό άνω των 12.000,01 ευρώ Μηδέν (0) μόρια

Β) Οικογενειακό άνω των 26.000,01 ευρώ

 1. Ηλικία
 • 18 έως 29 ετών Δεκαπέντε (15) μόρια
 • 30 έως 44 ετών Είκοσι πέντε (25) μόρια
 • 45 έως 54 ετών Τριάντα πέντε (35) μόρια
 • 55 ετών και άνω Σαράντα πέντε (45) μόρια
 1. αριθμός ανηλίκων τέκνων: δέκα (10) μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο,
 2. γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων,
 3. δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος: σαράντα (40) μόρια.
 4. άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ν. 4538/2018), εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων κατόπιν χορήγησης της συναφούς βεβαίωσης από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ): δέκα (10) μόρια.
 5. Οι ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: είκοσι (20) μόρια.