Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024

Κοινωφελής Εργασία: Αυτές είναι οι 25.000 θέσεις εργασίας σε 169 ειδικότητες

Πρεμιέρα το 2022 με 25.000 προσλήψεις. καθώς η νέα κοινωφελής εργασία βρίσκεται προ των πυλών με τη δημοσίευση της δημόσιας πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ να είναι θέμα ημερών.

Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση και προώθηση της απασχόλησης, ενώ δίνει έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (όπως ενδεικτικά οι μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση, σε «προστατευμένο περιβάλλον» προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους.

Ο μισθός των απασχολούμενων ανέρχεται σε 569,39 και διαμορφώνεται με βάση τον νέο κατώτατο μισθό των 663 ευρώ που θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 2022.

Η παρέμβαση περιλαμβάνει τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για οκτώ μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς και υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων, καθώς και ειδικό πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ,
 • άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
 • μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ,
 • άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα,
 • άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ,
 • εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και
 • άνεργοι δικαιούχοι «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος», εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ,) άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ν. 4538/2018), εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων κατόπιν χορήγησης της συναφούς βεβαίωσης από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

Οι θέσεις ανά ειδικότητα

Σύμφωνα με το Powergame οι 25.000 θέσεις μοιράζονται σε 169 ειδικότητες διαφόρων εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Τη «μερίδα του λέοντος» συγκεντρώνει η ειδικότητα «Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας» με 6.375 θέσεις, ενώ ακολουθούν οι ειδικότητες: διοικητικού οικονομικού (1.791 θέσεις), εργάτες πρασίνου (1.679 θέσεις), διοικητικού-λογιστικού (1.522 θέσεις), βοηθητικών χειρωνακτικών εργασιών (1.035 θέσεις), βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού (675 θέσεις),  βοηθητικό προσωπικό οικοδομικών εργασιών 665 θέσεις, οδηγών με άδεια Γ’ κατηγορίας (602 θέσεις) κ.α..

Εκπαιδευτικό ΕπίπεδοΕιδικότηταΣύνολο Θέσεων
ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ                               25
ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                               83
ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                            665
ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                            104
ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                            273
ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ                               64
ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ                            675
ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                         6.375
ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                         1.035
ΥΕΒΟΗΘΟΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΩΝ                               39
ΥΕΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ                               39
ΥΕΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ                               88
ΥΕΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ                            305
ΥΕΒΟΗΘΩΝ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ                               13
ΥΕΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ                               57
ΥΕΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ                            121
ΥΕΒΟΗΘΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ                               83
ΥΕΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ                               49
ΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                         1.679
ΥΕΠΛΥΝΤΩΝ                               29
ΔΕΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ                                 3
ΔΕΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ                               41
ΔΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ                               11
ΔΕΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ                                 8
ΔΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                               24
ΔΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ                            559
ΔΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ                            318
ΔΕΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ                               11
ΔΕΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ                               24
ΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                         1.522
ΔΕΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ                               13
ΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ                            207
ΔΕΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                               45
ΔΕΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ                                 1
ΔΕΗΘΟΠΟΙΟΙ                                 4
ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ                            172
ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                               32
ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ                            180
ΔΕΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ                            244
ΔΕΗΧΟΛΗΠΤΩΝ                               12
ΔΕΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΚΑΚΙ                                 2
ΔΕΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ                                 2
ΔΕΚΗΠΟΥΡΩΝ                            214
ΔΕΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ                            165
ΔΕΜΑΓΕΙΡΩΝ                            155
ΔΕΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                            104
ΔΕΜΟΥΣΙΚΗΣ                                 8
ΔΕΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΒΙΟΛΙ                                 1
ΔΕΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΙΘΑΡΑ                                 4
ΔΕΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΑΝΟ                                 4
ΔΕΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ                               30
ΔΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ                            293
ΔΕΞΕΝΑΓΩΝ                                 9
ΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ                            309
ΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ                            602
ΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ                            135
ΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ                               72
ΔΕΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                            204
ΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                            158
ΔΕΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ                               95
ΔΕΣΥΝΟΔΟΙ ΒΟΥΝΟΥ                                 3
ΔΕΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ                               13
ΔΕΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ                                 5
ΔΕΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ                               10
ΔΕΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ                                 8
ΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ                               87
ΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ                            124
ΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ                            133
ΔΕΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ                               10
ΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ                            160
ΔΕΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ                                 8
ΔΕΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ                                 1
ΔΕΨΥΚΤΙΚΩΝ                               16
ΤΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ                                 6
ΤΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ                            107
ΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ                            316
ΤΕΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ                               80
ΤΕΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ                               13
ΤΕΔΑΣΟΠΟΝΩΝ                               14
ΤΕΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                               11
ΤΕΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ                               10
ΤΕΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                               23
ΤΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                               42
ΤΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ                                 1
ΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                            690
ΤΕΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ                                 4
ΤΕΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                               41
ΤΕΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ                               20
ΤΕΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                               27
ΤΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                               76
ΤΕΗΧΟΛΗΠΤΩΝ                               16
ΤΕΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                            247
ΤΕΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ                               26
ΤΕΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ                                 8
ΤΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                               21
ΤΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                               31
ΤΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                            127
ΤΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ                            164
ΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                            330
ΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                            211
ΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ                               79
ΤΕΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ                                 5
ΤΕΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ                                 5
ΤΕΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ                                 3
ΤΕΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ                            112
ΤΕΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                               22
ΤΕΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ                               20
ΤΕΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ                               68
ΤΕΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                               13
ΠΕΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ                               15
ΠΕΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ                               96
ΠΕΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                                 9
ΠΕΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ                               11
ΠΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                               97
ΠΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ                               48
ΠΕΒΙΟΛΟΓΩΝ                               12
ΠΕΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ                                 2
ΠΕΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ                                 3
ΠΕΓΕΩΛΟΓΩΝ                               31
ΠΕΓΕΩΠΟΝΩΝ                            167
ΠΕΔΑΣΚΑΛΩΝ                               13
ΠΕΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                               12
ΠΕΔΑΣΟΛΟΓΩΝ                               70
ΠΕΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ                                 3
ΠΕΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                               21
ΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                         1.101
ΠΕΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                               10
ΠΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ                               45
ΠΕΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ                               12
ΠΕΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ                               22
ΠΕΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ                                 3
ΠΕΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ                                 8
ΠΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ                                 9
ΠΕΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ                               17
ΠΕΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ                               88
ΠΕΛΑΟΓΡΑΦΩΝ                                 2
ΠΕΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ                                 7
ΠΕΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ                                 6
ΠΕΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ                                 5
ΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ                               13
ΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                 8
ΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                               36
ΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                               30
ΠΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                            128
ΠΕΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ                                 8
ΠΕΜΟΥΣΙΚΩΝ                                 8
ΠΕΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ                               47
ΠΕΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                               11
ΠΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ                               25
ΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                                 2
ΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                            236
ΠΕΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ                                 7
ΠΕΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΙ                                 1
ΠΕΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΩΝ                               15
ΠΕΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                               52
ΠΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                            199
ΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ                               26
ΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                            232
ΠΕΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                                 4
ΠΕΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ                                 7
ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ                                 7
ΠΕΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ                               23
ΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                            157
ΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΠΙΣΙΝΑΣ                               21
ΠΕΦΥΣΙΚΩΝ                                 9
ΠΕΧΗΜΙΚΩΝ                               14
ΠΕΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                               14
ΠΕΨΥΧΟΛΟΓΩΝ                               99
ΠΕ/ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ                            251
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                      25.000

Κριτήρια και σύστημα επιλογής

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και κατάταξης:

 1. χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες: ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών,
 2. χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60): ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα,
 3. αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω: δεκαπέντε (15) μόρια,
 4. ετήσιο δηλωθέν εισόδημα (συμπεριλαμβανομένου και του αυτοτελούς εισοδήματος) του φορολογικού έτους 2020, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:

Α) Ατομικό 0-3.500 ευρώ Τριάντα (30) μόρια

Β) Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ

Α) Ατομικό 3.500,01-5.000 ευρώ Είκοσι πέντε (25) μόρια

Β) Οικογενειακό 7.000,01-10.000 ευρώ

Α) Ατομικό 5.000,01-8.000 ευρώ Είκοσι (20) μόρια

Β) Οικογενειακό 10.000,01-16.000 ευρώ

Α) Ατομικό 8.000,01-12.000 ευρώ Δέκα (10) μόρια

Β) Οικογενειακό 16.000,01-26.000 ευρώ

Α) Ατομικό άνω των 12.000,01 ευρώ Μηδέν (0) μόρια

Β) Οικογενειακό άνω των 26.000,01 ευρώ

 1. Ηλικία
 • 18 έως 29 ετών Δεκαπέντε (15) μόρια
 • 30 έως 44 ετών Είκοσι πέντε (25) μόρια
 • 45 έως 54 ετών Τριάντα πέντε (35) μόρια
 • 55 ετών και άνω Σαράντα πέντε (45) μόρια
 1. αριθμός ανηλίκων τέκνων: δέκα (10) μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο,
 2. γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων,
 3. δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος: σαράντα (40) μόρια.
 4. άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ν. 4538/2018), εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων κατόπιν χορήγησης της συναφούς βεβαίωσης από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ): δέκα (10) μόρια.
 5. Οι ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: είκοσι (20) μόρια.

Διαβάστε ακόμη:

Ευρωεκλογές 2024 – Αποτελέσματα ΥΠΕΣ: ΝΔ 27,5%, ΣΥΡΙΖΑ 14,58%, ΠΑΣΟΚ 13,75%

Ευρωεκλογές 2024 - Η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας...

«Στα αθλητικά πάμε..καλά»

Άρθρο των φοροτεχνικών Παναγιώτη Παντελή και Ηλία Χατζηγεωργίου Στα...

Τα “brainstorimg” Δούκα, οι τηλε-μεταγγραφές της Αττικής και ο γάμος της σεζόν

Η στήλη αυτή λέει..δημοσίως όσα φτάνουν στα…ευαίσθητα αυτιά μας...

Ενημερωτικό Δελτίο

Μεγάλη κινητοποίηση εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ στα δικαστήρια της Ευελπίδων

Δυναμικό ραντεβού δίνουν σήμερα το πρωί έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ από διάφορες πόλεις της Στερεάς Ελλάδας, καθώς εκδικάζονται τα...

Κόκκινα δάνεια: 70 δισ. έχουν περάσει σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος αυξήθηκε ο όγκος των κόκκινων δανείων που έχουν περάσει σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων καθώς...

Μέτρα για την κάλυψη των κενών θέσεων σε τουρισμό και εστίαση

Εξακολουθεί να παραμένει μεγάλο "αγκάθι" η έλλειψη εργαζομένων σε βασικούς κλάδους της οικονομίας με αιχμή τον τουρισμό και την εστίαση, με την κυβέρνηση να...

Πρόστιμα και λουκέτα σε όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις

Λουκέτα από 2 μέχρι και 10 ημέρες και έως και 2 χρόνια για αυτούς που έχουν πειραγμένες ταμειακές μηχανές, είναι η...