Το Dimosio.gr συγκέντρωσε τις 44 αιτήσεις που κλείνουν σήμερα 10/7, για θέσεις σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Πρόκειται για φορείς όπως η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου, ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε, ο Δήμος Πλατανιά κ.α.

Οι προκηρύξεις ειναι ανοικτές για αιτήσεις:

 • Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΠΕ Κτηνιάτρου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 20/04/2021.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 01/07/2020-10/07/2020

Επικοινωνία:
22413 60519, 22413 60661
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Κτηνίατρος για την Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου
1 ΠΕ Κτηνίατρος για την Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου
1 ΤΕ Επόπτης Δημόσιας Υγείας για την Περιφερειακή Ενότητα Κω

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 01/07/2020-10/07/2020

Επικοινωνία:
22413 60519, 22413 60661
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΥΕ Καθαριστή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 01/07/2020-10/07/2020

Επικοινωνία:
22843 60126
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιονίας ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.
Επικοινωνία:
23433 50616, 23433 50614, 23433 50633
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή της Κέρκυρας, ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ατόμου ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτη Δικτύων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 01/07/2020-10/07/2020

Επικοινωνία:
26610 21357 εσωτ.105
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή της Λαμίας, ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 01/07/2020-10/07/2020

Επικοινωνία:
22310 22307, 22310 57405
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα (3) τριών μηνών και με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

1 ΠΕ Αρχαιολόγος
1 ΠΕ Μηχανικός ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 01/07/2020 έως 10/07/2020.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία:
2313 310201
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Ο Δήμος Αίγινας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ΠΕ ή ΔΕ Ναυαγοσωστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 06/07/2020-10/07/2020

Επικοινωνία:
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Ο Δήμος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 08/07/2020-10/07/2020

Επικοινωνία:
26213 62611
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Ο Δήμος Αβδήρων ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ΥΕ Εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 06/07/2020-10/07/2020

Επικοινωνία:
25413 52555
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Ο Δήμος Πλατανιά ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 03/07/2020-10/07/2020

Επικοινωνία:
Δείτε την προκήρυξη εδώ