ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μέχρι αύριο Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για το Επίδομα Παιδιού, καθώς κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21, όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΑ.

Ο ΟΠΕΚΑ υπενθυμίζει σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι για να χορηγηθεί το Επίδομα Παιδιού θα πρέπει η αίτηση να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση, η οποία αποθηκεύτηκε προσωρινά, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Μόλις περάσει η συγκεκριμένη ημερομηνία, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21- Επίδομα Παιδιού δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και η καταβολή της έκτης διμηναίας δόσης στους δικαιούχους. Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου.

Η έκτη και τελευταία διμηνιαία δόση για το Επίδομα Παιδιού 2020, που αφορά στους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, θα καταβληθεί στους δικαιούχους, την τελευταία ημέρα του χρόνου, δηλαδή την 31η Δεκεμβρίου, μαζί με το σύνολο των επιδομάτων που καταβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα.