Αρχική Οικονομία «Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Πλάνο για 10.000 αιτήσεις ηλεκτροκίνησης το χρόνο

«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Πλάνο για 10.000 αιτήσεις ηλεκτροκίνησης το χρόνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνεχίζει δυναμικά την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, που προβλέπει την ταξινόμηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου για κάθε τρία καινούργια το 2030.

Στόχος η επεξεργασία 30.000 υποβληθεισών αιτήσεων προς υπαγωγή και 35.000 αιτήσεων προς εκταμίευση την επόμενη 3ετία.

Υπό αυτό το πρίσμα διενεργείται διαγωνισμός για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με την τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» για χρονικό διάστημα 3 ετών με δικαίωμα προαίρεσης 2 ετών, το οποίο θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση αύξησης έως και 50% του πλήθους των ωφελουμένων ή σε περίπτωση νέων μελλοντικών δράσεων / προγραμμάτων στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

Το πρόγραμμα ηλεκτροκίνησης αποσκοπεί στην ανανέωση του στόλου των οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, των επαγγελματικών οχημάτων και των επιβατηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ) με ταυτόχρονη υποχρεωτική απόσυρση παλαιού οχήματος, παράλληλα με την ανάπτυξη «έξυπνων» υποδομών επαναφόρτισης.

Η εξειδικευμένη υποστήριξη προς το ΥΠΕΝ, προϋπολογισμού 3.791.920 ευρώ για την πρώτη 3ετία και 1.895.960 ευρώ για επιπλέον διάρκεια δυο ετών, αφορά:

α) Στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποβληθεισών αιτήσεων προς έγκριση για υπαγωγή,

β) Στον έλεγχο των δικαιολογητικών των αιτημάτων ολοκλήρωσης και καταβολής της δημόσιας δαπάνης,

γ) Στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελούμενων (HelpDesk) και

δ) Στην παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, συντήρησης και αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος kinoumeilektrika.gov.gr καθώς και όποιου άλλου πληροφοριακού συστήματος απαιτηθεί για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Ειδικότερα, ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης να ολοκληρώσει τον έλεγχο έως και 30.000 υποβληθεισών αιτήσεων προς υπαγωγή. Κατά τη διάρκεια των τριών 3 ετών ενδέχεται να απαιτηθεί ο έλεγχος 840 αιτήσεων μηνιαίως και 210 εβδομαδιαίως. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο έλεγχος έως και 35.000 χιλιάδων αιτήσεων προς εκταμίευση, (1.000 αιτήσεων μηνιαίως και 250 εβδομαδιαίως την επόμενη 3ετία).

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος της ηλεκτροκίνησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης της αίτησης τους μέχρι την εκταμίευσή της, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, θα έχουν πρόσβαση μέσω τηλεφωνικού κέντρου και ηλεκτρονικής επικοινωνίας στην παροχή διευκρινήσεων και απαντήσεων σε απορίες τους σχετικά με όλα τα στάδια της διαδικασίας.