Αρχική Περιβάλλον Κίνητρα για ηλεκτρικά ΙΧ και νέο «Εξοικονομώ»

Κίνητρα για ηλεκτρικά ΙΧ και νέο «Εξοικονομώ»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με στόχο τη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της εξοικονόμησης δαπάνης, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκπόνησε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα με ορίζοντα υλοποίησης το 2030.

Είναι ενδεικτικό, σύμφωνα με το πολυσέλιδο κείμενο που θα τεθεί σε εφαρμογή το 2019 και προσδιορίζει με σαφήνεια τους στόχους για τη μείωση των ρύπων θερμοκηπίου και της τελικής κατανάλωσης ενέργειας μέσα από δράσεις ενεργειακής απόδοσης και την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, πως μόνο οι συνολικές νέες επενδύσεις στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές για την επόμενη δεκαετία εκτιμάται ότι θα επιφέρουν όφελος σε επίπεδο εγχώριας προστιθέμενης αξίας πάνω από 12 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Αντίστοιχα, πολλαπλά είναι και τα οφέλη στη δημιουργία άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας από την ανάπτυξη και λειτουργία αυτών των έργων, καθώς εκτιμώνται ότι θα δημιουργηθούν και θα διατηρούνται πάνω από 15.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης , για τα επόμενα 25 έτη.

Ιδιαίτερη αναφορά στο εθνικό σχέδιο γίνεται για την ηλεκτροκίνηση στις οδικές αναφορές. Ο στόχος που τίθεται είναι το 10% του στόλου των επιβατικών οχημάτων το 2030 να κινούνται με ηλεκτρικό ρεύμα.

Αυτό προβλέπεται να γίνει με την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου οικονομικής υποστήριξης της χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, όπως μέσω της θέσπισης αποδοτικών φοροκινήτρων ή και φοροαπαλλαγών. «Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζονται ολοκληρωμένες παρεμβάσεις κατά το επόμενο διάστημα σε κανονιστικό επίπεδο ώστε να δρομολογηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις για την υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας», αναφέρεται στο κείμενο. Έμφαση θα δοθεί σε κατηγορίες οχημάτων με υψηλό μεταφορικό έργο (π.χ. ταξί, λεωφορεία, εταιρίες ταχυμεταφορών-ενοικιάσεων κ.λπ.) και άρα εν δυνάμει μεγάλου ενεργειακού και περιβαλλοντικού οφέλους.

Μεγάλες παρεμβάσεις δρομολογούνται και στην ενεργειακή απόδοση των ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων. Προβλέπεται να αναβαθμιστεί ενεργειακά  και να ανακαινιστεί το 3% του συνολικού εμβαδού των κτιρίων που χρησιμοποιούνται από την κεντρική δημόσια διοίκηση σε ετήσια βάση έως το έτος 2030.

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της χώρας αποτελεί βασική προτεραιότητα του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού. Έτσι θα συνεχιστούν τα επιτυχημένα χρηματοδοτικά προγράμματα και η προσαρμογή τους, με σκοπό τη βελτίωση της οικονομικής τους αποδοτικότητας και την αποτελεσματικότερη συμβολή στην προστασία των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού. Ο στόχος που τίθεται είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του 10% των ελληνικών κατοικιών, εντός της δεκαετίας 2021- 2030, ήτοι 40.000 κατοικίες κάθε χρόνο.