Ένα ακόμη μεγάλο έργο υποδομής το διυλιστήριο νερού του πολεοδομικού συγκροτήματος Κιλκίς, συμβασιοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες, ακολουθώντας χρονικά την ενεργή σύμβαση του διυλιστηρίου νερού Πικρολίμνης.

Πρόκειται για δύο έργα με δίδυμη πορεία, πολλών εκατομμυρίων, η χρηματοδότηση των οποίων εξασφαλίστηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη’’(ΥΜΕΠΕΡΑΑ) με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ Βασίλης Καραμπίδης να υπογράφει με την ανάδοχο εταιρία ‘’Μηχανική Περιβάλλοντος’’ με νόμιμο εκπρόσωπό της τον Μιλτιάδη Χατζηηλιού σύμβαση για την ύδρευση του πολεοδομικού συγκροτήματος Κιλκίς, ύψους 8.763.470,85 ευρώ.   

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

  • την εκπόνηση της οριστικής μελέτης, της μελέτης εφαρμογής και κάθε είδους
  • συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,
  • την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας νερού, δυναμικότητας 500 m3/h,
  • την κατασκευή του αγωγού προσαγωγής από το τελικό αντλιοστάσιο εντός της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού έως το δίκτυο ύδρευσης της πόλης του Κιλκίς, διαμέτρου DN500, μήκους7.065 m, κατασκευασμένου από ελατό χυτοσίδηρο.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 30 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι δεκαοκτώ μήνες αφορούν την κατασκευή του έργου και οι δώδεκα τη δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προφύλαξης για τη διατήρηση των υπαρχόντων δικτύων, να τηρήσει τις τεχνικές προδιαγραφές και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις