Αρχική Εποχικοί ΚΕΘΕΑ: 21 άμεσες προσλήψεις για ένα χρόνο

ΚΕΘΕΑ: 21 άμεσες προσλήψεις για ένα χρόνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ειδικούς Θεραπευτές με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα έτος, σύμφωνα με την από 23.6.2017 Α.Π. : Α2β/Γ.Π. 31671 Απόφαση Υπουργού Υγείας.

Αναλυτικά, οι θέσεις ανά Περιφέρεια, κατηγορία – ειδικότητα, έδρα θέσης, αριθμό θέσεων και κωδικό θέσεως, σύμφωνα με τους Πίνακες Θέσεων που ακολουθούν:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κατηγορία – Ειδικότητα Έδρα Θέσης ΣυνολικόςΑριθμός

θέσεων

Κωδικός Θέσης
ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ
ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Αθήνα 3 ΨΥΧΤ-ΕΞΕ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Αθήνα 1 ΨΥΧ-ΕΞΕ
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Αθήνα 1 ΚΛ-ΕΞΕ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κατηγορία – Ειδικότητα ‘Εδρα Θέσης ΣυνολικόςΑριθμός

θέσεων

Κωδικός Θέσης
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ
ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Θεσσαλονίκη 1 ΨΥΧΤ-ΙΘΑ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Θεσσαλονίκη 2 ΨΥΧ-ΙΘΑ
ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Θεσσαλονίκη 1 ΨΥΧ-ΠΡΟ
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Θεσσαλονίκη 1 ΚΛ-ΠΡΟ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Κατηγορία – Ειδικότητα Έδρα Θέσης ΣυνολικόςΑριθμός

θέσεων

Κωδικός Θέσης
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ
ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Μυτιλήνη 1 ΨΥΧΤ-ΝΟΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κατηγορία – Ειδικότητα ‘Εδρα Θέσης ΣυνολικόςΑριθμός

θέσεων

Κωδικός Θέσης
ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Λάρισα 1 ΚΛ-ΕΞΟ
ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ Λάρισα 1 ΑΠΘ-ΕΞΟ
ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ
ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ Βόλος 1 ΑΠΘ-ΠΙΛ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Κατηγορία – Ειδικότητα Έδρα Θέσης ΣυνολικόςΑριθμός

θέσεων

Κωδικός Θέσης
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ
ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Ιωάννινα 1 ΨΥΧΤ-ΗΠ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ιωάννινα 1 ΨΥΧ-ΗΠ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Κατηγορία – Ειδικότητα Έδρα Θέσης Συνολικός Αριθμός θέσεων ΚωδικόςΘέσης
ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ
ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Καλαμάτα 1 ΨΥΧΤ-ΚΥΤ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ναύπλιο 1 ΨΥΧ-ΚΥΤ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Κατηγορία – Ειδικότητα Έδρα Θέσης Συνολικός Αριθμός θέσεων ΚωδικόςΘέσης
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Ηράκλειο Κρητης 1 ΨΥΧΤ-ΑΡ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ηράκλειο Κρητης 2 ΨΥΧ-ΑΡ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει:

Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΚΕΘΕΑ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.kethea.gr).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 4Οκτωβρίου του 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 και λήγει στις 16 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΚΕΘΕΑ.

ΙΙ. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΚΕΘΕΑ στη διεύθυνση:

ΚΕΘΕΑ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧ-ΕΞΕ)

Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα σε φάκελο μεγέθους Α4, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει στις 20 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής της κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.