Αρχική Ελλάδα ΚΕΠ: Αυτά είναι τα 7+1 πιστοποιητικά που εκδίδονται αυθημερόν!

ΚΕΠ: Αυτά είναι τα 7+1 πιστοποιητικά που εκδίδονται αυθημερόν!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τα ΚΕΠ εξελίσσονται μέρα με την ημέρα με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των λειτουργιών τους να αποτελεί ένα κρίσιμο στοίχημα για τη Κυβέρνηση.

Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε έως και αυτή τη στιγμή, έχουμε πλέον τη δυνατότητα για επιτόπια ψηφιακή αίτηση και παραλαβή οκτώ πιστοποιητικών.

Συγκεκριμένα τα ΚΕΠ εκδίδουν αυθημερόν τα κάτωθι πιστοποιητικά:

– Πιστοποιητικό Γεννήσεως επικαιροποιημένο

– Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης επικαιροποιημένο

– Ληξιαρχική πράξη γέννησης από τον 08/2013

– Ληξιαρχική πράξη γάμου από τον 08/2013

– Ληξιαρχική πράξη Συμφώνου Συμβίωσης από τον 08/2013

– Ληξιαρχική πράξη Θανάτου από τον 08/2013

– Πιστοποιητικό Ιθαγένειας

– Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών εφόσον έχει εκδοθεί για μια φορά.

Με την συγκεκριμένη δυνατότητα ο πολίτης θα επισκέπτεται μια φορά τα ΚΕΠ, αντί για δύο (αίτηση – παραλαβή εγγράφου) ενώ παράλληλα αποφεύγεται η μακροχρόνια αναμονή παραλαβής του πιστοποιητικού του, καθώς έως τώρα έπρεπε να προηγηθεί η επικοινωνία των ΚΕΠ με την αρμόδια υπηρεσία.

Η όλη διαδικασία θα ολοκληρώνεται σε λίγα μόνο λεπτά μέσω του gov.gr, με μόνο δικαιολογητικό το αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, μέσω του οποίου θα γίνεται η ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου και η διασύνδεση μεταξύ των συστημάτων.

Όφελος υπάρχει όμως και για τη Δημόσια Διοίκηση, καθώς απαλλάσσεται από μεγάλο γραφειοκρατικό βάρος, ενώ εκτιμάται ότι η επισκεψιμότητα θα μειωθεί στο 50%, καθώς πριν απαιτούνταν δύο επισκέψεις για κάθε πιστοποιητικό, ενώ τώρα θα αρκεί μία.