Τρίτη, Αύγουστος 16, 2022
Αρχική Παιδεία Κέντρο Αριστείας του ΕΚΠΑ για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

Κέντρο Αριστείας του ΕΚΠΑ για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ενέκρινε πρόσφατα, μετά από πρόταση του Πρύτανη Θάνου Δημόπουλου, την ίδρυση Κέντρου Αριστείας για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές.

Στην Συντονιστική Επιτροπή του Κέντρου μετέχουν 11 Καθηγήτριες και Καθηγητές του ΕΚΠΑ, από τα Τμήματα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, και Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Συντονιστικό ρόλο έχει αναλάβει ο Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτρης Πλάντζος. Επισυνάπτεται η απόφαση της Συγκλήτου.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, το Κέντρο θα αποτελέσει έναν κόμβο όπου θα συστεγάζονται παράλληλα και συνεργαζόμενα ερευνητικά προγράμματα, με ανοικτή φιλοσοφία και δομή ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει κάθε νέα, μελλοντική πρόταση. Θα λειτουργεί ως πόλος έλξης νέων προγραμμάτων, καθώς και χρηματοδότησης. Τέλος, θα συντελέσει στη διάχυση της έρευνας των μελών του Πανεπιστημίου προς το ευρύτερο κοινό, γεγονός που αφενός θα συμβάλει στην αναγνώριση του ΕΚΠΑ ως σημαντικού παράγοντα για την προστασία και αξιοποίηση της ελληνικής ψηφιακής κληρονομιάς στην Ελλάδα και διεθνώς, και αφετέρου στον σχεδιασμό ψηφιακών προϊόντων με απήχηση στην διαρκώς διογκούμενη αγορά ψηφιακών αγαθών στον τομέα του τουρισμού και της πολιτιστικής ψυχαγωγίας. Όπως άλλωστε έδειξε η πρόσφατη παγκόσμια υγειονομική κρίση, η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, έγκυρη ψηφιακή πληροφορία για τον πολιτισμό είναι πιο αναγκαία από ποτέ, τόσο για την επιστημονική κοινότητα όσο και για ένα ευρύτερο κοινό που αναζητά επιμόρφωση ή και αναψυχή.

Την Παρασκευή 29 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση εργασίας του Κέντρου, που διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης. Παρόντα ήταν τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Κέντρου, μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ και άλλων Πανεπιστημίων της Ελλάδας και της Κύπρου, εκπρόσωποι ερευνητικών κέντρων, και φοιτητές. Μίλησαν ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Θάνος Δημόπουλος, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτρης Πλάντζος (Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας), ο οποίος, ως αναπληρωτής Πρόεδρος του Κέντρου, παρουσίασε τους σκοπούς και τους στόχους του, και τα μέλη της Επιτροπής Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Κοπανιάς, Καθηγήτης Α. Παπαθωμάς, και Καθηγητής Δ. Γουνόπουλος που αναφέρθηκαν αντίστοιχα στα ερευνητικά έργα από τον χώρο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών που εξελίσσονται αυτή τη στιγμή στα τρία συνεργαζόμενα Τμήματα. Πήραν επίσης τον λόγο, η Επίκουρη  Καθηγήτρια Ν. Καναβού (Τμήμα Φιλολογίας), η Καθηγήτρια Δ. Προβατά (Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας), η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ου. Κουκά (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας), και ο Δρ. Ζ. Μελισσάκης (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Τομέας Βυζαντινών Ερευνών). Συζητήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων εν ενεργεία Προγραμμάτων και οι προοπτικές για περαιτέρω συνέργειες.

Όπως τονίστηκε επανειλημμένα, και προβλέπεται ρητά και από το σκεπτικό της ίδρυσής του, το νέο Κέντρο θα χαρακτηρίζεται από ανοικτή φιλοσοφία και δομή ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει κάθε παλαιό και ήδη ολοκληρωμένο ή μελλοντικό ερευνητικό πρόγραμμα. Ενθαρρύνονται, επομένως, τα μέλη του ΕΚΠΑ που επιθυμούν να συνεργαστούν με το νεοσύστατο κέντρο να επικοινωνήσουν με την Συντονιστική Επιτροπή, και συγκεκριμένα τον Δ. Πλάντζο.