Αρχική Δήμοι ΚΕΔΕ: Ζητά προσλήψεις συγκεκριμένων ειδικοτήτων και με ενιαίο διαγωνισμό

ΚΕΔΕ: Ζητά προσλήψεις συγκεκριμένων ειδικοτήτων και με ενιαίο διαγωνισμό

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την προφανή αλλά και χρόνια διαπίστωση διατύπωσε η Επιτροπή Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ, που συνεδρίασε προ ημερών.

Η Επιτροπή , στο πλαίσιο αυτό υποβάλλει την εξής πρόταση – αίτημα προς το υπουργείο Εσωτερικών:

-Να γίνει άμεσα ενιαία προκήρυξη θέσεων για τρεις βασικές ειδικότητες, μηχανικού, οικονομολόγου και κοινωνικού λειτουργού, για τη στελέχωση των υπηρεσιών των ορεινών δήμων με εξειδικευμένο προσωπικό.
– Παράλληλα το υπουργείο Εσωτερικών να μεριμνήσει για την κατάρτιση αυτών των στελεχών μέσω του ΕΚΔΔΑ και κατά τρόπο αντίστοιχο με αυτό που εφαρμόστηκε για το πρόγραμμα «Καποδίστριας».
«Η ελλιπής στελέχωση, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών, Σωκράτης Κεφαλογιάννης, δήμαρχος Ανωγείων ,έδειξε ότι εμποδίζει τους ορεινούς δήμους να συμμετέχουν επί ίσοις όροις στα διάφορα χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά εργαλεία, με αποτέλεσμα οι δήμοι αυτοί να μη μπορούν να εξυπηρετήσουν τον αναπτυξιακό τους ρόλο. Ωστόσο η επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών τους είναι και θέμα δίκαιης και ισότιμης αντιμετώπισης τόσο των ίδιων ως οργανισμών όσο και των δημοτών τους».