Αρχική Δήμοι ΚΕΔΕ: Δωρεάν παροχή τεχνικής βοήθειας και εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους δήμους

ΚΕΔΕ: Δωρεάν παροχή τεχνικής βοήθειας και εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους δήμους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΚΕΔΕ θέλοντας να υποστηρίξει τη δύσκολη προσπάθεια των dήμων να ανταποκριθούν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στην εξοικονόμηση ενέργειας τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε δίκτυο του έργου PRODESA “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ” και να επωφεληθούν δωρεάν τεχνικής βοήθειας και επιμόρφωσης σχετικά με την Κατάρτιση του Ενεργειακού τους Σχεδίου και την υλοποίηση έργων μέσω ΣΕΑ.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο που έχει ως κύριο στόχο να βοηθήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση να μειώσει τις ενεργειακές της δαπάνες και συγχρόνως να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη των στόχων της χώρας για την κλιματική αλλαγή.  Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON 2020, έχει 4ετή διάρκεια και ξεκίνησε τον Μάιο του 2017.

Στο PRODESA συμμετέχουν επτά δήμοι της Αττικής και συγκεκριμένα οι δήμοι Αλίμου (Συντονιστής του έργου), Αγίου Δημητρίου, Γλυφάδας, Βάρης – Βούλας- Βουλιαγμένης, Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Παλαιού Φαλήρου και Αμαρουσίου, οι οποίοι στο πλαίσιο του έργου υποστηρίζονται σε θέματα νομικά, τεχνικά και οικονομικά από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), τις εταιρείες ΕΥΔΙΤΗ Ενεργειακός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και ENFINITY NV, το ευρωπαϊκό δίκτυο Crowdfunding (ECN), και τη δικηγορική εταιρεία “Κελεμένης και Συνεργάτες”.

Η μείωση των δαπανών προβλέπεται να επιτευχθεί μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης των δημοτικών κτηρίων και του οδοφωτισμού καθώς και με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.  Για τη χρηματοδότηση των έργων αναβάθμισης, το PRODESA προωθεί νέα χρηματοδοτικά σχήματα στα οποία οι εταιρείες που θα αναλάβουν την εκτέλεσή τους, Εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ)εγγυώνται την επίτευξη της ενεργειακής αναβάθμισης μέσω της συμμετοχής τους στη χρηματοδότηση της κατασκευής.

Με αυτούς τους νέους τρόπους χρηματοδότησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσβλέπει στην προσέλκυση κεφαλαίων για να επιταχυνθεί η εκτέλεση έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε μεγάλη κλίμακα και κυρίως να διασφαλισθεί, μέσω εγγυήσεων, η μείωση των αερίων ρύπων θερμοκηπίου.

Συγχρόνως, το έργο PRODESA υποστηρίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση να ωριμάσει έργα για να μπορεί να επωφεληθεί από τα διαθέσιμα σχετικά κονδύλια, εθνικά ή ευρωπαϊκά και να μοχλεύσει ιδιωτικά κεφάλαια. 

Η ωρίμαση των έργων, αντίθετα με την υλοποίησή τους, απαιτεί δαπάνες οι οποίες συνήθως δεν επιδοτούνται και κατ’ επέκταση πρέπει να καλυφθούν από ίδιους δημοτικούς πόρους. Επιπλέον για την έγκριση των δημοσίων επιδοτήσεων, ειδικά αυτών που προέρχονται από ευρωπαϊκούς πόρους, απαιτείται να υπάρχει ώριμη μελέτη.

Πολύ συχνά οι δημοτικές αρχές αναγκάζονται να περιορίσουν τον αριθμό των έργων που υλοποιούν καθώς η αντιμετώπιση των δαπανών ωρίμανσης προσκρούει σε πολλές επείγουσες προτεραιότητες που, ιδιαιτέρως την παρατεταμένη αυτή εποχή της κρίσης, καθιστούν ακόμα δυσκολότερη της προσαρμογή των δήμων σε υποχρεωτικές ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Το PRODESA παρέχει, σε ένα περιορισμένο αριθμό δήμων, δωρεάν υποστήριξη ώστε να μειωθεί τόσο η διάρκεια ωρίμανσης όσο  και οι αντίστοιχες δαπάνες.

Παρέχει επίσης υποστήριξη για την επιλογή του καταλληλότερου χρηματοδοτικού σχήματος, αφενός με καθοδήγηση και αφετέρου μέσω ειδικών προγραμματισμένων σεμιναρίων, ώστε να διευκολύνει την άμεση υλοποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού έργων ενεργειακής απόδοσης.

Συγκεκριμένα παρέχονται :

  • 16 ώρες τεχνικής υποστήριξης που θα διατεθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις ανάγκες του φορέα και παρέχεται στα αρμόδια στελέχη του
  • 2 εκπαιδευτικά διαδικτυακά σεμινάρια τα οποία προγραμματίζονται εντός του έτους 2020.

Η τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει την υποστήριξη του δήμου για την:

  • Ανάπτυξη και υλοποίηση σχεδίου ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια και τον οδοφωτισμό – κατάρτιση της προκήρυξης μελέτης επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ ώστε τα έργα να μπορούν να υλοποιηθούν με καινοτομικά χρηματοδοτικά σχήματα.
  • Ενημέρωση σχετικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μοντέλα και επιλογή τρόπου χρηματοδότησης του έργου.
  • Κατάρτιση της προκήρυξης για την υλοποίηση του έργου με σύμβαση ενεργειακής απόδοσης (ΣΕΑ).

Στις αρχές Νοεμβρίου η ΚΕΔΕ θα στείλει επίσημη ενημέρωση στους dήμους και στις pεριφέρειες της χώρας για τη διαμόρφωση αυτού του δικτύου. Θα υπάρχει σχετική αίτηση που θα πρέπει να συμπληρωθεί και να σταλεί εγκαίρως στην ΚΕΔΕ, δεδομένου ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Αρχικός στόχος είναι οι δικτύωση 30 δήμων που θα επωφεληθούν των ανωτέρω περιγραφόμενων υπηρεσιών.

Χαμακιώτη Δέσποινα

Διεθνείς Σχέσεις ΚΕΔΕ

Ευρωπαϊκά Προγράμματα