ΚΕΑΟ: Αναβαθμίζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους πολίτες, διευκολύνοντας τις συναλλαγές των οφειλετών με τον φορέα.