Αρχική Δήμοι Καβάλα: Έγκριση Β΄Φάσης για το έργο “URBACTIII- Circular Building Cities”

Καβάλα: Έγκριση Β΄Φάσης για το έργο “URBACTIII- Circular Building Cities”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Καβάλας σε συνεργασία με τον Δήμο της Ουτρέχτης υπέβαλε την δεύτερη φάση για το έργο με διακριτικό τίτλο «Circular Building Cities»  (Πόλεις που επενδύουν στην Κυκλική Οικονομία) της κοινοτικής πρωτοβουλίας URBACT II το οποίο και εγκρίθηκε στις 11/5/2020.  Το εταιρικό σχήμα της πρότασης αποτελείται, πέραν του Δήμου Καβάλας από το Δήμο της Ουτρέχτης (Ολλανδία), την Διαδημοτική Ένωση του Oeste (Πορτογαλία), τον Δήμο του Nigrad dd (Σλοβενία),  τον Δήμο της Riga (Λετονία), την πόλη της Γρανάδας ( Ισπανία), την πόλη της Κοπενχάγης (Δανία), τον Δήμο του Πράτο (Ιταλία) και την πόλη του Μονάχου (Γερμανία). Η  διάρκειά του έργου είναι 24 μήνες ενώ προηγήθηκε μια εξάμηνη προπαρασκευαστική φάση.

Στόχος του έργου αυτού αποτελεί ο σχεδιασμός μιας ολοκληρωμένης  στρατηγικής για την κυκλική οικονομία που θα αφορά στα απορρίμματα του κατασκευαστικού κλάδου σε μια πόλη. Στο πλαίσιο του έργου και σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και ιδιώτες, θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία του Δήμου που θα ενσωματωθεί στο συνολικό του έργου για όλες τις συμμετέχουσες πόλεις.

Το έργο θα ξεκινήσει και επίσημα τον Ιούνιο του 2020 και θα διαρκέσει έως τα μέσα του 2022. Στα πλαίσια αυτής της περιόδου, θα αναπτυχθεί ένα τοπικό πρόγραμμα εργασίας για την εκπόνηση του οριστικού Σχεδίου Δράσης για την κυκλική οικονομία στον τομέα των κατασκευών για τον Δήμο Καβάλας.

Η πιλοτική δράση που έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο του έργου και θα υλοποιηθεί στην παρούσα φάση αφορά στην εκπόνηση μιας μελέτης για την αξιοποίηση/ επανάχρηση των δευτερογενών επεξεργασμένων υλικών από κατασκευές / κατεδαφίσεις και η ένταξη της προδιαγραφής αυτής στις δημόσιες συμβάσεις.