Αρχική Υπουργεία Καθιερώθηκε ο θεσμός του Συνηγόρου του Υπαλλήλου στο Δημόσιο

Καθιερώθηκε ο θεσμός του Συνηγόρου του Υπαλλήλου στο Δημόσιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε μία πρωτότυπη κίνηση προχώρησε η Ένωση των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, αφού καθιέρωσε τον θεσμό του «Συνηγόρου του Υπαλλήλου».

Πρόκειται για μια καινοτόμο πρωτοβουλία που σε πρώτη φάση θα αφορά πιλοτικά τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, που, ωστόσο, σκοπό έχει να επεκταθεί στους υπαλλήλους όλου του Δημοσίου Τομέα. Όπως ενημέρωσε σχετικά η Ένωση Αποφοίτων, μέλημα του νέου οργάνου είναι «η θεσμική θωράκιση των μελών της Ένωσής μας και η αποτελεσματική υποστήριξή τους στην αντιμετώπιση και επίλυση υπηρεσιακών ζητημάτων».

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Δημήτρης Κιρμικίρογλου, «η αποτελεσματική λειτουργία του θα ανοίξει τον δρόμο λειτουργίας και για την δημιουργία αντίστοιχης δομής «Συνηγόρου του Δημοσίου Υπαλλήλου» για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.

Η ανάγκη για σύσταση του θεσμού προκύπτει κυρίως από τη διαχρονικά αυξανόμενη ρυθμιστική ύλη που συχνά παράγει ερμηνευτικές δυσχέρειες σε βάρος τόσο των στελεχών της διοίκησης, όσο και των πολιτών φυσικά. Η επιτάχυνση της διοικητικής μεταρρύθμισης με απτά αποτελέσματα υπέρ του πολίτη προϋποθέτει βεβαίως την εσωτερική ποιοτική της αναβάθμιση».

Οι εισηγήσεις του «Συνηγόρου του Αποφοίτου» θα έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα, θα απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και θα αφορούν κυρίως σε δυσεπίλυτα θέματα διοικητικού χαρακτήρα και σε νομοθετικές πρωτοβουλίες με αντικείμενο την ομαλή και απρόσκοπτη διεκπεραίωση πολύπλοκων υπηρεσιακών θεμάτων. Με τη θεσμοθέτηση του νέου οργάνου η ΕΝΑΠ φιλοδοξεί τα μέλη της να αποκτήσουν μια ουσιαστική συμπαράσταση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Τα ερωτήματα των αποφοίτων αρχικά θα υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΑΠ, το οποίο θα αξιολογεί τη βαρύτητα και την κρισιμότητά τους προκειμένου να προωθούνται στον μηχανισμό του «Συνηγόρου». Η φύση των ερωτημάτων δεν θα είναι κατ’ ανάγκη ατομική. Προτεραιότητα θα δίνεται ασφαλώς σε ζητήματα συλλογικού ενδιαφέροντος, που άπτονται σημαντικών θεμάτων της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας.

Οι γνωμοδοτήσεις του νέου θεσμού θα κοινοποιούνται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αλλά και σε άλλους δημόσιους φορείς, μετά από σχετική έγκριση του ΔΣ, ως επίσημες εισηγήσεις της ΕΝΑΠ, αποτελώντας πρόκριμα για τη ρύθμιση συναφών θεμάτων εργασιακού – διοικητικού ενδιαφέροντος για τους όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα. Στο ξεκίνημα του θεσμού, η ΕΝ.ΑΠ, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ψήφισε τη θέση του «Συνηγόρου του Αποφοίτου» να στελεχώσει η κα Δραμαλιώτη Εύη, απόφοιτος της Σχολής και έμπειρη νομικός, πρώην Γενική Γραμματέας της Ένωσης Αποφοίτων και διακεκριμένο μέλος της, με πλούσια και μακροχρόνια προσφορά στο χώρο της δημόσιας διοίκησης, η οποία αμισθί αναλαμβάνει αυτό το δύσκολο εγχείρημα.