Αρχική Ασφάλιση Καταβολή του επιδόματος των 534 ευρώ σήμερα σε 36.715 δικαιούχους

Καταβολή του επιδόματος των 534 ευρώ σήμερα σε 36.715 δικαιούχους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Νέα παράταση έως τις 28 Σεπτεμβρίου στην προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) για εργαζόμενους σε αναστολή σύμβασης ή ενταγμένους στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, αποφάσισε το Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ.

Η παράταση αφορά τις εξής κατηγορίες:

1. Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. Ιουνίου 2020 και Ιουλίου 2020 και καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για τους:

  • εργαζόμενους, που έχουν ενταχθεί τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (άρθρο 31 του Ν. 4690/2020),
  • εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, για τους οποίους ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας τους τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 2020 (άρθρο 32 του Ν. 4690/2020),
  • εποχικά εργαζόμενους – χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης – που επαναπροσλήφθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 2020 από εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου (άρθρο 33 του Ν. 4690/2020).

2. Ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουλίου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα, υποκείμενες σε ΦΠΑ, που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019 και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών ενταγμένων ή μη  στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Στο μεταξύ σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, πιστώνεται η ειδική αποζημίωση των 534 ευρώ το μήνα, στους λογαριασμούς 36.715 δικαιούχων.

Η πληρωμή αφορά σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και επιχειρήσεων-εργοδοτών τουριστικών λεωφορείων, για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους δικαιούχους.