Αρχική Ελλάδα Κατάθεση πινακίδων : Βήμα-βήμα η διαδικασία ηλεκτρονικά

Κατάθεση πινακίδων : Βήμα-βήμα η διαδικασία ηλεκτρονικά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ηλεκτρονικά θα γίνει η διαδικασία για την κατάθεση πινακίδων των οχημάτων από όσους πολίτες επιθυμούν να δηλώσουν ακινησία και να απαλλαχθούν από την καταβολή τελών κυκλοφορίας για το 2021. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήματα και τις μοτοσυκλέτες, η ακινησία δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με το όνομα myCAR, που θα τεθεί σε λειτουργία πριν το τέλος του έτους. Η δήλωση περιλαμβάνει τα ακριβή στοιχεία της πόλης, της οδού και του αριθμού, του σημείου ακινητοποίησης του οχήματος. 

 Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος δεν παραδίδονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αλλά ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος έχει υποχρέωση να αφαιρέσει από το όχημα τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του και να φυλάσσει το όχημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 45 του ν. 2992/2002 (Α΄ 54). 

Οι ποινές   

Σε περίπτωση που το όχημα, για το οποίο υποβλήθηκε δήλωση ακινησίας, εντοπισθεί στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούνται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και από τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, είτε να κυκλοφορεί είτε να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, αίρεται αυτοδικαίως η ακινησία και επιβάλλονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, και διοικητικό πρόστιμο ίσο με δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. 

 Ακόμα, αν σημειωθεί υποτροπή, το πρόστιμο του προηγουμένου εδαφίου τριπλασιάζεται και, με απόφαση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου, αφαιρείται για τρία (3) έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.