Τετάρτη, Ιούνιος 16, 2021
Αρχική Ασφάλιση Κατατέθηκε η τροπολογία για την επιδότηση των εισφορών νέων έως 25 ετών

Κατατέθηκε η τροπολογία για την επιδότηση των εισφορών νέων έως 25 ετών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κατατέθηκε, το μεσημέρι της Δευτέρας, στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας για την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των νέων έως 25 ετών, που θα ισχύσει από 1/1/2019.

Η επιδότηση του μη μισθολογικού κόστους των νέων -ηλικιακά- μισθωτών του ιδιωτικού τομέα έρχεται ως αντιστάθμισμα στην αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του υποκατώτατου για τους νέους, από τον Ιανουάριο του 2019.

Οι εργοδότες που απασχολούν νέους κάτω των 25 ετών θα καταβάλουν συνολικές ασφαλιστικές εισφορές μειωμένες κατά 50% το 2019 και θα απαλλάσσονται πλήρως από την απόδοση εισφορών για τους συγκεκριμένους μισθωτούς, από το 2020.

Αναλυτικότερα, με τις διατάξεις της τροπολογίας 1838/157/10-12-2018 που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο υπό ψήφιση «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» τίθεται σε ισχύ, από 01.01.2019, πρόγραμμα επιδότησης μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως 25 ετών.

Η εν λόγω επιδότηση του ΕΦΚΑ αφορά τις εργοδοτικές εισφορές για κύρια σύνταξη σε ποσοστό 6,66% επί των μεικτών αποδοχών του εργαζομένου.

Ο ΕΦΚΑ επιχορηγείται κατ’ έτος για το πρόγραμμα αυτό, με μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης από τους πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.