Αρχική Δήμοι Κάλεσμα Δήμου Φλώρινας σε συλλογικότητες, για εγγραφή στο Μητρώο Εθελοντών

Κάλεσμα Δήμου Φλώρινας σε συλλογικότητες, για εγγραφή στο Μητρώο Εθελοντών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Φλώρινας προκειμένου να συντάξει το Μητρώο Εθελοντών συλλογικοτήτων, καλεί τους νόμιμους εκπρόσωπους Συλλόγων, Σωματείων, Φορέων κ.ά., να δηλώσουν την συμμετοχή τους στο Γραφείο Εθελοντισμού Δήμου Φλώρινας στα παρακάτω σημεία υποδοχής αιτήσεων:

Α) Δημαρχείο, Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα

Β) Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας, Δημ. Αγορά 70, Φλώρινα

Όπως επίσης επισημαίνει, είναι σημαντικό οποιασδήποτε συλλογικότητας το καταστατικό εμπεριέχει πτυχές που άπτονται του εθελοντισμού και προβλέπονται σε αυτό εθελοντικές δράσεις, να το δηλώσουν ούτως ώστε να γίνει και η καταγραφή των εθελοντικών οργανώσεων που ήδη δραστηριοποιούνται στον Δήμο Φλώρινας.