Με διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή , του άρθρου 217 του νόμου 4738/2020, προστίθενται και τα άτομα κινητικά προβλήματα στην έννοια του ευάλωτου οφειλέτη.

«Με ειδική διάταξη διευρύνουμε τα κριτήρια ορισμού των ευάλωτων συμπολιτών μας συμπεριλαμβάνοντας σε αυτούς πλέον και τα άτομα με αναπηρία, με διευρυμένα όρια εισοδήματος και περιουσίας, κάνοντας πράξη ένα πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος. Με αυτόν τον τρόπο, προστατεύουμε ακόμα περισσότερο τους πολίτες που έχουν πραγματικά ανάγκη στην προσπάθεια τους να αποπληρώσουν τις οφειλές τους», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

Οι ευάλωτοι οφειλέτες είναι εκείνοι που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά, περιουσιακά και άλλα κριτήρια καθώς λαμβάνεται υπόψη ότι έχουν σημαντικά υψηλότερο κόστος  διαβίωσης. 

Αυτό σημαίνει η πρόταση ρύθμισης του Εξωδικαστικού θα γίνεται αυτόματα αποδεκτή από τους πιστωτές όπως συμβαίνει σήμερα με τους οικονομικά ευάλωτους και θα μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα συνεισφοράς του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα ως «ευάλωτος οφειλέτης»  νοείται  εκείνος που πληροί σωρευτικά τα ισχύοντα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια . Υπενθυμίζεται πως για να λάβει  σήμερα κάποιος οφειλέτης την βεβαίωση του ευάλωτου θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Ετσι, με Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα ακολουθήσει θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες που αφορούν στην έκδοση της βεβαίωσης ευάλωτους οφειλέτη καθώς και το ποσοστό αναπηρίας και τα εισοδηματικά – περιουσιακά κριτήρια που θα εισαχθούν στον ορισμό των ευάλωτων οφειλετών.

Αναλυτικά αυτά είναι τα εξής:

Α. Εισόδημα 

  • Το ετήσιο εισόδημα για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό θα πρέπει να είναι  7.000 ευρώ
  • Το ετήσιο εισόδημα για  ένα νοικοκυριό αποτελούμενο από 2 μέλη θα πρέπει να είναι 10.500 ευρώ
  • Το ετήσιο εισόδημα για  ένα νοικοκυριό αποτελούμενο από 3 μέλη θα πρέπει να είναι 14.000 ευρώ.
  • Το ετήσιο εισόδημα για  ένα νοικοκυριό αποτελούμενο από 4 μέλη θα πρέπει να 17.500 ευρώ
  • Το ετήσιο εισόδημα για  ένα νοικοκυριό αποτελούμενο από από 5 μέλη και πάνω θα πρέπει να είναι  21.000 ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες το εισοδηματικό κριτήριο ευαλωτότητας, που ξεκινάει από τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και φτάνει μέχρι τις 21.000 ευρώ ανάλογα τη σύνθεση του νοικοκυριού ενδεχομένως να διαμορφωθεί από 14.000 -42.000 ευρώ για τα άτομα με αναπηρία αφαιρουμένων των επιδομάτων. Σε ότι αφορά το ποσοστό αναπηρίας οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 67%, όπως πιστοποιείται από το κράτος.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις