Αρχική Υπουργεία Κ. Φωτάκης: “240 εκ. ευρώκυρίως για βασική έρευνα την τριετία 2017-2019”

Κ. Φωτάκης: “240 εκ. ευρώκυρίως για βασική έρευνα την τριετία 2017-2019”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε εκδήλωση που διοργανώθηκε σήμερα από την εταιρία APIVITA, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Καινοτομίας, για την παρουσίαση της ερευνητικής της δραστηριότητας στο πρόγραμμα Horizon 2020 συμμετείχε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Aναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης.

Αναφερόμενος στο πρότυπο ερευνητικό έργο και την καινοτόμο δράση της εταιρίας ο κ.Φωτάκης τόνισε:

«Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι,

Το έργο που επιτελείται στην APIVITA συνδυάζει τέσσερα σημαντικά στοιχεία που βρίσκονται στον πυρήνα της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας , που έχει ως βάση την Οικονομία της Γνώσηs, δηλαδή της Οικονομίας που βασίζεται στην αξιοποίηση της επιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας

Το πρώτο στοιχείο αφορά την έμφαση που δίνεται από την APIVITA στην υψηλής ποιότητας εφαρμοσμένη επιστημονική Έρευνα και τη μετάφρασή της Γνώσης που προκύπτει από αυτή σε καινοτόμα προϊόντα. Αυτό ανακλάται στο ισχυρό Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας και τους νέους επιστήμονες που απασχολούνται σε αυτό.

Η αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της πλούσιας βιοποικιλότητας της Ελληνικής γης και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που αυτή προσφέρει είναι ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο

Και όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον που είναι ελκυστικό και εμπνέει, όπου η ανάπτυξη βασίζεται στη συνεχή αναβάθμιση των εργασιακών συνθηκών και όχι στην ισοπέδωση τους όπως δυστυχώς συχνά συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα, ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή της κρίσης.

Υπάρχει κι ένα τέταρτο στοιχείο που εντυπωσιάζει: Στην APIVITA κυριαρχούν τα σύμβολα και οι συμβολισμοί! Είναι διάχυτος ο πολιτισμός και η διασύνδεση της σύγχρονης Ελλάδας της παραγωγής και της δημιουργίας με την πολιτισμική κληρονομιά. Μια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, η αίσθηση που προκαλεί μεταξύ άλλων «ο κήπος του Ιπποκράτη» που έχει δημιουργηθεί εκεί, πείθει για τη δυναμική αυτού του στοιχείου.

Παρουσιάζοντας τις κυβερνητικές δράσεις για τη στήριξη της Έρευνας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης υπογράμμισε:

«Στις συνθήκες της κρίσης που βιώνει η χώρα σήμερα, κύριο μέλημα της Κυβέρνησης είναι η Κοινωνία να σταθεί όρθια και να ανοίξουν δρόμοι και προοπτικές για την επόμενη ημέρα.

Στην προμετωπίδα της προσπάθειας αυτής βρίσκονται η Παιδεία, η Έρευνα και η Καινοτομία. Για πρώτη φορά με τρόπο συστηματικό και  ολοκληρωμένο έχουν αναληφθεί θεσμικές και χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες και μάλιστα με όρους κατεπείγοντος για τη στήριξη του ερευνητικού  δυναμικού που υπάρχει, και της  Έρευνας που διεξάγεται στα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας. Στην προσπάθεια αυτή συνεισφέρει ο νέος θεσμός που δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2016, το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) καθώς και η άμεση διάθεση πρόσθετων πόρων ύψους 240 εκ. € κυρίως για βασική Έρευνα κατά την τριετία 2017-2019. Ταυτόχρονα είναι διαθέσιμοι οι πόροι του ΕΣΠΑ (2014-2020)για Ε&Κ ύψους 1,2 δισ. € για την επόμενη επταετία, που κατευθύνονται κατά κύριο λόγο στην εφαρμοσμένη έρευνα.

Επιπλέον, για την υποβοήθηση και βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Έρευνας πρόσφατα δημιουργήθηκε με το Υπουργείο Οικονομικών και Ανάπτυξης, το Υπέρ Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών που περιλαμβάνει τρία ταμεία: Το Ταμείο «Παράθυρο Καινοτομίας» για τη στήριξη της δημιουργίας νέων καινοτόμων επιχειρήσεων (start ups), το Ταμείο «Πρώιμης Επιχειρηματικότητας» για την υποβοήθηση καινοτόμων επιχειρήσεων στα πρώτα τους βήματα και το «Ταμείο Μεγέθυνσης» για ώριμες επιχειρήσεις. Το αρχικό κεφάλαιο συμμετοχών ανέρχεται στα 260 εκ. € κατόπιν σύμπραξης του Ελληνικού Δημοσίου με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Η μόχλευση των πόρων αυτών αναμένεται να προσελκύσει επενδύσεις της τάξης του 1δισ.€. Οι προϋποθέσεις στήριξης από το Υπέρ-Ταμείο είναι προσαρμοσμένες στις σημερινές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων που βιώνουν έντονα τι επιπτώσεις της κρίσης.

Τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία σε συνδυασμό με σειρά θεσμικών και νομοθετικών παρεμβάσεων που ήδη υλοποιούνται σύντομα θα αποφέρουν καρπούς, που θα οδηγήσουν βήμα προς βήμα στη διαμόρφωση μιας Οικονομίας της Γνώσης με αξιώσεις.

Το παράδειγμα εταιρειών, που εμπνέουν και δίνουν προοπτικές για το μέλλον, το πρότυπο εταιρειών όπως η APIVITA, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας.

Για όλους αυτούς τους λόγους με ιδιαίτερη χαρά, χαιρετίζω την σημερινή εκδήλωση για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου που επιτελείται στην APIVITA».