Αρχική Επιχειρήσεις journey2Jobs: Δωρεάν κατάρτιση πτυχιούχων σε εξειδικευμένες δεξιότητες

journey2Jobs: Δωρεάν κατάρτιση πτυχιούχων σε εξειδικευμένες δεξιότητες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πενήντα θέσεις κατάρτισης για άνεργους πτυχιούχους Σχολών Θετικών επιστημών, ηλικίας από 20 έως 40 ετών, προσφέρει το πρόγραμμα Journey2Jobs, το οποίο υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας, ενώ βασικός του στόχος είναι ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των συμμετεχόντων να έχουν ενταχθεί με σταθερή απασχόληση στην αγορά εργασίας. Περιλαμβάνει δε εντατική εκπαίδευση σε εξειδικευμένες δεξιότητες που έχει ανάγκη η αγορά, προσωπική ανάπτυξη, ενδυνάμωση, διαφοροποίηση οπτικής και επιλογών, καθώς και ανάπτυξη κινήτρων (soft-hard skills). Ταυτόχρονα, περιλαμβάνει επικοινωνία με περισσότερες από 100 εταιρείες για τον εντοπισμό των αναγκών της αγοράς αναφορικά με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Η κατάρτιση των ασκουμένων περιλαμβάνει εκπαίδευση 200 ωρών, εκ των οποίων 160 ώρες στον προγραμματισμό βάσει των σύγχρονων αναγκών της αγοράς εργασίας, 25 ώρες προετοιμασίας για πρόσληψη στην αγορά εργασίας, όπως σύνταξη βιογραφικού ή προετοιμασία για συνέντευξη, και 20 ώρες coaching. Το συνολικό πρόγραμμα υλοποιείται με συνδυασμό ομαδικών συνεδριών και e-learning.

Αιτήσεις υποβάλλονται διαδικτυακά έως τις 15 Φεβρουαρίου και η αξιολόγησή τους θα πραγματοποιηθεί κατά σειρά προτεραιότητας. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://journey2jobs.gr