Αρχική Ασφάλιση Εισφορές “φωτιά” για τους μη μισθωτούς το 2018 – Το νέο καθεστώς

Εισφορές “φωτιά” για τους μη μισθωτούς το 2018 – Το νέο καθεστώς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εισφορές «φωτιά» για τους μη μισθωτούς φέρνει η νέα υπουργική απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Τάσος Πετρόπουλος, η οποία προβλέπει αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των εισφορών τους από τον Ιανουάριο του 2018 οδηγώντας σε δραματικές αυξήσεις που θα κυμανθούν από 14% έως και 32%. Σύμφωνα με ειδικούς της κοινωνικής ασφάλισης, από το νέο πλαίσιο, θα επιβαρυνθούν κατά κύριο λόγο αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες με υψηλά εισοδήματα.

Οι εισφορές θα υπολογίζονται για όλους ως ποσοστό στο εισόδημα του προηγούμενου χρόνου, πριν, όμως, αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες για παράδειγμα για πρώην ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ ανέρχονται στο 27%. Προκειμένου να περιοριστούν οι υπέρογκες αυξήσεις θα εφαρμοστεί μεταβατική περίοδος ενός έτους μόνο για το 2018, όπου θα δίνεται έκπτωση 15% για όλους τους ασφαλισμένους.

Η υπουργική απόφαση έχει διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για εταιρείες, μέλη εταιριών και διαχειριστές ΙΚΕ με βάση τα μερίσματα που λαμβάνουν. Στις περιπτώσεις αυτές το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα για την επιβολή ασφαλιστικής εισφοράς αντιστοιχεί στο ποσό που προκύπτει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (που αφορά τα μερίσματα).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η αρχική υπουργική απόφαση προέβλεπε ότι ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, καθώς και των επιστημόνων, γιατρών-δικηγόρων- μηχανικών- συμβολαιογράφων ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ, θα γίνεται στο καθαρό εισόδημα τους, δηλαδή, αφαιρουμένων των λειτουργικών δαπανών καθώς και των ποσών που αντιστοιχούν στις ασφαλιστικές τους εισφορές.