Αρχική Μόνιμοι 1.309 σπουδαστές στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

1.309 σπουδαστές στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προκηρύχθηκε η εισαγωγή συνολικά 1.309 σπουδαστών/σπουδαστριών (741 Πλοιάρχων και 568 Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Κάθε υποψήφιος/-α πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο κάτω προσόντα:
1.Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςτου εσωτερικού ή αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού,
2.Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι γραμμένος/-η στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου ήΚοινότητας.
3.Να μην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του/της, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αιτήσεως
(γεννηθέντες από 01.01.1991 και μεταγενέστερα).
4.Να είναι κατά γνωμοδότηση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός/-ή
σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα.
5.Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών του/της δικαιωμάτων
και να μην έχει καταδικαστεί γιακακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή
λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού
επαγγέλματος.
Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης
Όλοι οι υποψήφιοι/ες από την 11-06-2018 μέχρι και την 12-07-2018
πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά καθώς και τα δικαιολογητικά τους.