Με βήματα χελώνας προχωράει η διασύνδεση των POS με το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Τα στοιχεία αναφέρουν πως μόνο οι μισοί από τους υπόχρεους έχουν προχωρήσει στη διασύνδεση. Συγκεκριμένα, από τους 600.000 ελεύθερους επαγγελματίες, έχουν συνδεθεί με το IRIS 291.643.

Όσοι δεν προχωρήσουν στην υιοθέτηση του συστήματος άμεσων πληρωμών κινδυνεύουν από την 1η Ιουλίου με πρόστιμο 1.500 ευρώ. Επιπλέον, όσοι δεν δηλώσουν επαγγελματικό λογαριασμό θα πληρώσουν πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή εντός 30 ημερών από την κοινοποίησή της.

Το πρόστιμο μειώνεται στο ήμισυ αν ο υπόχρεος εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πράξης και πριν από την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής προβεί στην καταβολή του προστίμου.

Η πλευρά του υπουργείου Οικονομικών έχει αποκλείσει μέχρι στιγμής νέα παράταση στο χρονοδιάγραμμα. Υπενθυμίζουμε ότι το σύστημα IRIS αφορά φυσικά πρόσωπα σε αντίθεση με τα POS που στην παρούσα φάση αφορούν επιχειρήσεις.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι να επεκταθεί σταδιακά το σύστημα IRIS και σ’ όλες τις επιχειρήσεις ως το Μάρτιο του 2025.

Το θετικό της υπόθεσης είναι πως μέσω της υπηρεσίας IRIS οι επαγγελματίες εισπράττουν εντός δευτερολέπτων, οφειλές από πελάτες τους οι οποίοι εκτελούν τις πληρωμές τους γνωρίζοντας μόνο τον αριθμό του κινητού ή τον ΑΦΜ του επαγγελματία, χωρίς να γνωρίζουν το ΙΒΑΝ του. Ο επαγγελματίας μπορεί να παρέχει τον αριθμό κινητού ή ΑΦΜ σε μορφή κωδικού QR, ο οποίος σαρώνεται.

Από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών έχει ζητηθεί να αυξηθεί το ημερήσιο όριο χρήσης του συστήματος IRIS για τους καταναλωτές στα 500 ευρώ, για μεταφορές σε ιδιώτες άλλα 500 ευρώ και για πληρωμές σε επιχειρήσεις το ποσό διπλασιάζεται από 500 ευρώ, που είναι σήμερα στα 1.000. Η ρύθμιση περιλαμβάνει ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% κ.ά.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις