Αρχική Δήμοι Ηλιούπολη: Και με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια στο «Καμπ Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών»

Ηλιούπολη: Και με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια στο «Καμπ Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τη δυνατότητα της δωρεάν συμμετοχής στο «Καμπ Δημιουργικής Απασχόλησης»,  στις εγκαταστάσεις του Α΄ κλειστού Γυμναστηρίου Ηλιούπολης, παρέχει  ο Δήμος της πόλης, σε παιδιά ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Όπως τονίζεται σχετικά, το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών (γεννηθέντες 2014-2008)

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί τις περιόδους

Από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου

Από 13 Ιουλίου έως 24 Ιουλίου

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζεται να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής
2. Ιατρική Βεβαίωση από Παιδίατρο με φωτογραφία του παιδιού (συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον ιατρό).
3. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) που να πιστοποιεί τη μόνιμη κατοικία στην Ηλιούπολη
4. Εκκαθαριστικό

Τα έντυπα Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση και το Ιατρικό δελτίο Κατασκηνωτή μπορούν να παραληφθούν από την αρμόδια υπάλληλο στο κτίριο Κοινωνικών δομών του Δήμου Ηλιούπολης επί της οδού Ηρώς Κωνσταντοπούλου 45.Τα κριτήρια επιλογής θα είναι κοινωνικοοικονομικά προκειμένου να εξυπηρετηθούν παιδιά ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ως οικονομικό κριτήριο είναι 4.000,00 ετήσιο εισόδημα.

Τα δικαιολογητικά γίνονται δεκτά έως και την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 στο κτίριο Κοινωνικών δομών του Δήμου Ηλιούπολης επί της οδού Ηρώς Κωνσταντοπούλου 45 ώρες 9.00-12.00Για παροχή πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 210 9955080 .(κ. Γιαννακοπούλου).