Αρχική Συμβασιούχοι Προσλήψεις στο Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου

Προσλήψεις στο Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο Διαχείρισης και Προώθησης του Παρατηρητηρίου Συνταγματικών Εξελίξεων (http://www.syntagmawatch.gr) Κωδικός Θέσης: SW20

Καθήκοντα:

  • Διαχείριση του περιεχομένου της ψηφιακής πλατφόρμας.
  • Προβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας, ενημέρωση του κοινού με κάθε πρόσφορο τρόπο.
  • Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας της ιστοσελίδας και του Ιδρύματος εν γένει.
  • Διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Πανεπιστημίου (Πολιτικών Επιστημών ή Νομικής).
  • Καλή γνώση και διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης / Καλή γνώση διαχείρισης wordpress.
  • Άριστη χρήση Η/Υ και MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
  • Εμπειρία στη διόρθωση – επιμέλεια κειμένων.

Παροχές:

  • Θέση μερικής απασχόλησης στο κέντρο της Αθήνας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με e-mail στο [email protected](link sends e-mail) αναγράφοντας τον κωδικό θέσης SW20, έως την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020.

Όλα τα βιογραφικά θα συλλεχθούν και θα αξιολογηθούν με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα. Τα βιογραφικά θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων του Ιδρύματος για διάστημα 1 έτους.