Αρχική Εποχικοί Ειδικοί Επιστήμονες στο υπουργείο Οικονομικών με τριετείς συμβάσεις

Ειδικοί Επιστήμονες στο υπουργείο Οικονομικών με τριετείς συμβάσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
3d yellow Diagram with arrow

Πέντε προσλήψεις ειδικών επιστημόνων πραγματοποιεί το υπουργείο Οικονομικών για τη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.

Οι νέοι συνεργάτες θα συνάψουν συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών ετών και θα αναλάβουν καθήκοντα όπως η ανάλυση και πρόβλεψη των προοπτικών της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονομίας, η τεχνοκρατική υποστήριξη του σχεδιασμού της μακροοικονομικής στρατηγικής, η αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων οικονομικής πολιτικής και η εν γένει επιστημονική υποστήριξη του ΣΟΕ ως γνωμοδοτικού οργάνου σε θέματα οικονομικής πολιτικής.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα αντικείμενα των Οικονομικών επιστημών, της Στατιστικής και της Οικονομετρίας, καθώς και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017.

Διευκρινίσεις για την διαδικασία και τα κριτήρια του διαγωνισμού παρέχονται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: [email protected]

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ΕΔΩ