Αρχική Συνεντεύξεις-Γνώμες Η τοπικότητα «κλείδι» για την ανάδειξη των αγροτικών προιόντων

Η τοπικότητα «κλείδι» για την ανάδειξη των αγροτικών προιόντων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κάθε περιοχή παράγει αγροτικά προϊόντα τα οποία πρέπει να αναδειχθούν και να
αποκτήσουν την αναγνωρισιμότητα που τους αξίζει.

Ας αναρωτηθούμε πόσοι γνωρίζουν ότι τοπικά προϊόντα όπως τα φιστίκια της
περιοχής των Μεσογείω,ν ή τα βασιλικά σύκα Μαρκοπούλου, εμφανίζουν υψηλότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά από αντίστοιχα εγχώρια ή άλλων χωρών προϊόντα.

Η απάντηση είναι ότι σχεδόν κανείς, με εξαίρεση αυτούς που ζουν στην συγκεκριμένη περιοχή. Η αιτία είναι ότι κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει φροντίσει το
συγκριτικό πλεονέκτημα αυτό να γίνει γνωστό ευρύτερα στους καταναλωτές, ώστε να αυξηθεί η ζήτησή τους, άρα και η τιμή τους.

Η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα γενικότερο
πλαίσιο προώθησης και διαφήμισης των πλεονεκτημάτων και του φυσικού κάλλους
του τόπου (τουρισμός).

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα πρέπει να γίνουν συντονισμένες ενέργειες από
την τοπική κοινωνία και τις τοπικές αρχές, σε συνεργασία με ειδικούς του marketing, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και την «αναγνώριση» της προστιθέμενης αξίας τους από τους
καταναλωτές.

Απαραίτητο είναι η δημιουργία ενός χαρακτηριστικού συνθήματος ή/και logo, τα
οποία θα αναφέρονται στην συσκευασία των προϊόντων, αλλά και θα αποτελούν
υλικό για την προώθηση / διαφήμιση των τοπικών προϊόντων, μέσα από
στοχευμένες ενέργειες marketing αλλά και ομαδικής συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις.

Από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν θεσπιστεί όροι τοπικότητας (Γεωγραφική Ένδειξη– Protective Geographical Indicator ή Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης -Protected Designation of Origin) οι οποίοι έχουν υιοθετηθεί από αρκετές περιοχές στην Ελλάδα και τις Ευρωπαϊκές χώρες. Χρησιμοποιούνται όμως μέσα από μία αυστηρή γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων δημιουργεί γραφειοκρατικά προβλήματα και δυσχεραίνει τις πωλήσεις.

  • Ο κ. Σεραφείμ Γκορόγιας είναι Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος στην εξαγωγική εμπορική επιχείρηση “Sigma Gourmet” και υποψήφιος στον δήμο Μαρκοπούλου με τον συνδυασμό του Γιάννη Πολίτη