Αρχική Μόνιμοι Η πρώτη προκήρυξη για προσλήψεις στην Παιδεία – Έρχεται μπαράζ αιτήσεων

Η πρώτη προκήρυξη για προσλήψεις στην Παιδεία – Έρχεται μπαράζ αιτήσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά κύματα ξεκινούν από σήμερα, Τετάρτη 8 Μαΐου 2019, οι αιτήσεις για την πρόσληψη 4.500 μονίμων εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) έχει ήδη δημοσιεύσει σε ΦΕΚ τρεις προκηρύξεις για δεκάδες ειδικότητες ενώ επίκεινται δύο ακόμη προκηρύξεις για να συμπληρωθούν οι απαιτήσεις σε προσωπικό και να καταρτισθούν οι πίνακες κατάταξης βάσει των οποίων θα γίνουν οι διορισμοί.

Πρώτοι καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για ειδικότητες που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη 3ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ. Πρόκειται για 50 διαφορετικές ειδικότητες που συναντώνται και σε κλασσικές προκηρύξεις εκπαιδευτικών και αφορούν πτυχιούχους ΠΕ Θεολόγους, Φιλόλογους, Μαθηματικούς, Φυσικούς, Χημικούς, Φυσιογνώστες, Βιολόγους, Γεωλόγους, Γαλλικής, Αγγλικής, γερμανικής, Καλλιτεχνικών, Φυσικής Αγωγής, Ιστορίας-Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Ιταλικής, Ισπανικής, Θεωρίας-Ιστορίας της Τέχνης, Νηπιαγωγών, Δασκάλων, Κοινωνικών Επιστημών, Μουσικής, Οικονομίας, Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών, Χημικών Μηχανικών, Πληροφορικής, Υγείας Πρόνοιας & Ευεξίας, γεωπονίας Διατροφής Περιβάλλοντος, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Ναυτικών Μαθημάτων και Θεατρικής Αγωγής. Οι παραπάνω ειδικότητες υπάγονται στους κωδικοποιημένους κλάδους ΠΕ 01 έως 08, ΠΕ 11, ΠΕ 33 και 34, ΠΕ 40 και 41, ΠΕ 60 και 61, ΠΕ 70 και 71, ΠΕ 78 και 79 και ΠΕ 80 έως και ΠΕ 91.

Αναλυτικά οι απαραίτητοι τίτλοι, τα πρόσθετα προσόντα και οι σχετικές διαδικασίες περιλαμβανονται στο ΦΕΚ 12/24.4.2019/τεύχος ΑΣΕΠ που διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα). Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Δ΄). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 8 Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 24 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία θα αποδεικνύονται τα προσόντα που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους, υποβάλλονται στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr).

Την Τρίτη 21 Μαΐου 2019 ανοίγει η προθεσμία για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων από ενδιαφερομένους των κλάδων που περιλαμβάνονται σε δύο ακόμη προκηρύξεις:

α)Την 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/25.4.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το προσωπικό αυτό υπάγεται στον κλάδο ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Για την κατάταξη σε αυτόν απαιτούνται εναλλακτικά Πτυχίο – δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίο – δίπλωμα «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. ή Πτυχίο – δίπλωμα ΕΠΑ.Λ. ή Πτυχίο – δίπλωμα Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. Για τους κατόχους Πτυχίου – Διπλώματος ΙΕΚ ή Πτυχίου – Διπλώματος «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑΛ απαιτείται και πιστοποίηση από τον ΟΕΕΚ ή ΕΟΠΠΕΠ.

β)Την προκήρυξη 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/25.4.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ21 Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών/Εργοθεραπευτών, ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών και ΠΕ31Εξειδικευμένων στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών, στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών και στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.

Οι υποψήφιοι των δύο παραπάνω προκηρύξεων καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, σε προθεσμία που ξεκινά στις 21 Μαΐου 2019 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 5 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Σύντομα αναμένονται δύο ακόμη προκηρύξεις που θα αφορούν άλλες ειδικότητες για την Εκπαίδευση της Ειδικής Αγωγής.

Επόμενες προκηρύξεις

Τα οριστικά αποτελέσματα της περιπετειώδους 3Κ/2018 για 8.166 μόνιμες θέσεις σε καθαριότητα, ύδρευση και αποχέτευση εκατοντάδων δήμων είναι το μεγάλο νέο που αναμένεται μέσα στις ερχόμενες μέρες για το ΑΣΕΠ. Υπενθυμίζεται ότι οι διαδικασίες πρόσληψης των επιτυχόντων δεν θα εμποδισθούν από τους εκλογικούς περιορισμούς καθώς έχει ψηφισθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση. Κατά τα λοιπά, το ΑΣΕΟΠ ετοιμάζεται για μια σειρά ακόμη προκηρύξεων:

-Την πρώτη ουρά της 3Κ/2018, που αφορά πρόσληψη ακόμη 757 μονίμων σε δήμους και αναμένεται εντός του Ιουνίου.

-Προκήρυξη για 75 τελωνειακούς Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

-Προσλήψεις 160 μονίμων υπαλλήλων στα ΚΕΠ

-Η νέα μεγάλη προκήρυξη για 3.200 μόνιμες θέσεις του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που έχει καθυστερήσει προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι δήμοι να προσαρμόσουν τους Οργανισμούς τους και να ορίσουν τις θέσεις που απαιτούνται.

Πηγή: Έθνος-Εργασία