Αρχική Μόνιμοι Η Περιφέρεια Αττικής ενέκρινε αίτημα 301 προσλήψεων για το 2021

Η Περιφέρεια Αττικής ενέκρινε αίτημα 301 προσλήψεων για το 2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την έγκριση αιτήματος για πρόσληψη τακτικού προσωπικού 301 θέσεων με έμμισθη εντολή, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021, ενέκρινε μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Ν. Πέππα το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση.

Για την τελική διαμόρφωση των αιτημάτων της Περιφέρειας Αττικής και την κατάρτιση του τελικού πίνακα των αιτημάτων κάλυψης κενών θέσεων, ελήφθησαν υπόψη τα υφιστάμενα κενά οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο και οι αποχωρήσεις του τακτικού προσωπικού.

Επιπλέον δόθηκε προτεραιότητα σε τομείς που αφορούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση, στην προστασία της υγείας των πολιτών, καθώς και στην ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Οι θέσεις που ζητεί να καλυφθούν η Περιφέρεια αφορούν μεταξύ άλλων, Δικηγόρους με έμμισθη εντολή, ΠΕ Γεωτεχνικών, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Ιατρών και Οδοντιάτρων, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Φαρμακοποιών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ και ΠΕ Φαρμακοποιών Ελεγκτών, ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ Μηχανικών και ΤΕ Μηχανικών, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Πληροφορικής και ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων και άλλων ειδικοτήτων,  ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 2021
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 30
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ 44
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 16
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 3
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 25
ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 2
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ 17
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ 3
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 8
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 25
ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΣ 36
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 25
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ 3
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΣ 5
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 8
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 18
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 13
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 8
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 10
ΣΥΝΟΛΑ 301