Αρχική Οικονομία Η Παπαστράτος προσλαμβάνει 300 άτομα

Η Παπαστράτος προσλαμβάνει 300 άτομα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στη δημιουργία 300 νέων θέσεων εργασίας μηχανικών παραγωγής προχωρεί η Παπαστράτος στο εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο. Όπως αναφέρει η εταιρεία, αναζητεί μηχανικούς με μικρή ή καθόλου εργασιακή εμπειρία. Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρωμένες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει δεκτή μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου.

Περιγραφή θέσης:

Χειρισμός της μηχανής που θα του/της ανατεθεί με σκοπό τη διασφάλιση της απόδοσης και συνεχούς λειτουργίας της γραμμής παραγωγής.
Διενέργεια τεχνικών επεμβάσεων, καθώς και ενεργειών συντήρησης (ρυθμίσεις, προγραμματισμένη συντήρηση) στον εξοπλισμό που του/της έχει ανατεθεί, με σκοπό την επίτευξη και βελτίωση των Δεικτών Απόδοσης (KPIs).

Διασφάλιση της συνεχούς και αποδοτικής λειτουργίας της γραμμής παραγωγής ή της μηχανής που του/της έχει ανατεθεί.

Συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα του Προγράμματος Διαρκούς Προόδου (ContinuousImprovement) σε σχέση με τον εξοπλισμό που διαχειρίζεται και τη φάση προόδου στην οποία βρίσκεται το εργοστάσιο.

Συμβολή στη συνεχή βελτίωση και στην εξάλειψη των απωλειών στον εξοπλισμό που του/της ανατίθεται.

Συμμόρφωση με τις οδηγίες που σχετίζονται με την ποιότητα των εισερχόμενων υλικών, των ημιέτοιμων και του τελικού προϊόντος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του QMS(Quality Management System), της PMI και της νομοθεσίας.

Προφίλ υποψηφίου
Πτυχίο ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ Σχολής Μηχανολόγων/Μηχανικών Παραγωγής/Ηλεκτρολόγων/Αυτοματισμού.

Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων και θέσπισης προτεραιοτήτων.

Καλή γνώση του Microsoft Office.

Καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας.

Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους).

Προηγουμένη σχετική προϋπηρεσία έως 3 έτη σε βιομηχανικό περιβάλλον θα συνεκτιμηθεί.