Αρχική Διεθνή Η ενσωμάτωση των μεταναστών στην αγορά εργασίας, το θέμα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ...

Η ενσωμάτωση των μεταναστών στην αγορά εργασίας, το θέμα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τη Μετανάστευση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

«Πρέπει να επικεντρωθούμε τώρα στην ένταξη στις κοινωνίες μας όσων έχουν αποκτήσει το νόμιμο δικαίωμα να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση» δήλωσε ο επίτροπος για τη Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, κατά την έναρξη του του ετήσιου Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τη Μετανάστευση, που πραγματοποιείται από χθες στις Βρυξέλλες με αντικείμενο την ένταξη των μεταναστών στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας .

Το Φόρουμ δίνει τον λόγο σε περισσότερες από 120 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε εκπροσώπους των τοπικών και περιφερειακών Αρχών, των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Οι συζητήσεις αφορούν πολλές πτυχές της ένταξης των μεταναστών στην αγορά εργασίας, όπως η ανάγκη προώθησης της κανονικής απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας, η πρόληψη της εκμετάλλευσης και η αντιμετώπιση των διακρίσεων, η σημασία της επικύρωσης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, αλλά και η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας των μεταναστών.

«Έχει έρθει η ώρα να προχωρήσουμε πέρα από τη συζήτηση για τη μεταναστευτική κρίση και να επικεντρωθούμε στο πώς μπορούμε να μετατρέψουμε την πρόκληση της μετανάστευσης σε πραγματική ευκαιρία προς όφελος όλων μας, σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα» ανέφερε, προειδοποιώντας ότι, εάν δεν επιτευχθεί η πλήρης ένταξη των μεταναστών και προσφύγων που βρίσκονται νόμιμα σε ευρωπαϊκό έδαφος, «θα υπάρξουν συνέπειες για τον κοινωνικό ιστό και τις οικονομίες μας, και θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο ο λαϊκισμός, με κίνδυνο την αποσταθεροποίηση και την περαιτέρω διαίρεση των κοινωνιών μας».

«Η αποτελεσματική ένταξη όλων όσοι έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής, συμπεριλαμβανομένων και των προσφύγων, είναι επίσης επωφελής για τις γηράσκουσες κοινωνίες μας και για τις αγορές εργασίας, καθώς θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των ελλείψεων σε εργατικό δυναμικό και δεξιότητες που παρουσιάζονται σε πολλούς τομείς» υπογράμμισε ο ίδιος, ενώ αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που έχει λάβει η Επιτροπή προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ειδικότερα, σημείωσε πως τοn Μάιο του 2017 εγκαινιάστηκε η πρωτοβουλία «Μαζί με τους εργοδότες για την ένταξη», με σκοπό να αναδειχθούν οι εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ένταξης στην Ευρώπη. Επίσης, τον Δεκέμβριο του 2017, υπογράφηκε η πρωτοβουλία για μια «Ευρωπαϊκή Εταιρική σχέση για την Ένταξη» με τους Ευρωπαίους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους.

«Η πλειοψηφία των μεταναστών έχουν διαφύγει από διώξεις, πολέμους και καταπιεστικά καθεστώτα και τώρα προσπαθούν να οικοδομήσουν μια ζωή στην Ευρώπη. Αξίζουν μια καινούρια ζωή και για αυτό πρέπει πάντα να προωθούμε την αλληλεγγύη και να βοηθήσουμε να επιτύχουν την ομαλότητα στη ζωή τους – μεταξύ άλλων, ενσωματώνοντάς τα στην αγορά εργασίας», δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Γιώργος Δάσης, προσθέτοντας ότι «η μετανάστευση πρέπει να θεωρηθεί ως μια επένδυση για το μέλλον».

«Μερικές φορές τείνουμε να ξεχνάμε τι θα φανεί η Ευρώπη χωρίς τη μετανάστευση και εστιάζουμε στους αριθμούς αντί των πλεονεκτημάτων μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Η μετανάστευση πρέπει επίσης να θεωρηθεί ως μέσο αντιμετώπισης των προκλήσεων που παρουσιάζει ο γηράσκων πληθυσμός μας και ως απάντηση στα αιτήματα που δημιουργούνται από νέες μορφές εργασίας που απαιτούν νέες δεξιότητες» υποστήριξε ο κ. Δάσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2016, το ποσοστό ανεργίας των μεταναστών που γεννήθηκαν εκτός ΕΕ ήταν 16,2%, έναντι 7,8% για τον εγγενή πληθυσμό. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι δεξιότητες και τα προσόντα των μεταναστών από τρίτες χώρες, ιδίως των γυναικών, δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς στις τοπικές αγορές εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ.