ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στη πρόσληψη 225 εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. ΟΙ προσληφθέντες θα υπογράψουν συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Αιτήσεις μέχρι 24 Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 24630 52437

 

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΕΗ – Πτολεμαΐδα
(δ. Εορδαίας)
Ν. Κοζάνης
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων
& Εξοπλισμού
50
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων
& Εξοπλισμού
(Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
12
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων
& Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες
Αυτοκινήτων)
6
ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών
Έργων
(Προωθητήρων και Φορτωτών)
10
ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών
Έργων
6
ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών
Έργων
12
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων
& Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)
18
ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
(Χειριστές Μηχανημάτων
Τεχνικών Έργων
25
ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
(Οδηγοί Φορτηγών
Χωματουργικών Αυτοκινήτων)
18
ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
(Οδηγοί Φορτηγών
Χωματουργικών Αυτοκινήτων)
2
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων
& Εξοπλισμού
(Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων)
2
ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων
Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων
με Καδοτροχό
8
ΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων
Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων
με Καδοτροχό
10
ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων
(Αυτοκινούμενη Κινητή
Επιτήρηση)
30
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων
& Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες
Εναερίων & Υπογείων Δικτύων)
3
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων
& Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί)
2
ΠΕ Μεταλλειολόγος, Μεταλλουργός
Μηχανικός
1
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 1
ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 2
ΠΕ Γεωλόγοι 2
ΠΕ Διοικητικοί
Πληροφορικής
(SOFTWARE)
1
ΤΕ Τεχνολόγος Μηχανολόγος
Μηχανικός
1
ΤΕ Τεχνολόγος Τοπογράφος
Μηχανικός
3
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 225