Η διαρκής προσπάθεια για την ενίσχυση των υπηρεσιών των Δήμων και των δημοσίων φορέων με εξειδικευμένο προσωπικό αντανακλάται στις νέες διαθέσιμες θέσεις εργασίας που ανακοινώνονται για το 2024. Στόχος είναι η κάλυψη αναγκών σε διάφορους τομείς, από διοικητικές και λογιστικές υπηρεσίες μέχρι την καθαριότητα και την εξυπηρέτηση του κοινού.

Σε αυτό το πλαίσιο, παρατίθενται παρακάτω οι θέσεις εργασίας που προκηρύσσονται από διαφορετικούς φορείς, ανάλογα με την ειδικότητα και τον κλάδο:

ΦΟΡΕΑΣΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ – Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας  2313314230ΤΕΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – Παράρτημα Ρομά2641360420ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
 2641360420ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – Εσωτερικών χώρων1
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ – Τμήμα Καθαριότητας, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών2691020020ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ομάδας Β΄  τάξης  Δ΄ 1
 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ομάδας Γ΄  τάξης  Γ΄ 1
 ΔΕΟΔΗΓΩΝ Γ΄ ή C κατηγορίας4
 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – Εξωτερικών χώρων15
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ – Δημοτικό Κολυμβητήριο2333350144ΔΕ  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ (πισίνας)2
 ΔΕΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ2
 ΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ5
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ – Λιμνοσπήλαιο Μελισσάνης, Παραλία Μύρτου, Σπήλαιο Δρογκαράτης, Τουριστικό Αγκυροβόλιο Αγίας Ευφημίας2674360506ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ24
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ – Παραλία Μύρτου2674360506ΔΕΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ Ή ΜΠΑΡ2
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ – Σπήλαιο Δρογκαράτης2674360506ΠΕΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ – Λιμνοσπήλαιο Μελισσάνης2674360506ΥΕΛΕΜΒΟΥΧΩΝ8
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ – Λιμνοσπήλαιο Μελισσάνης, Παραλία Μύρτου, Σπήλαιο Δρογκαράτης, Τουριστικό Αγκυροβόλιο Αγίας Ευφημίας2674360506ΥΕΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ12
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ – Υπηρεσία Καθαριότητας2721360906ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – Εξωτερικών χώρων6
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ – Υπηρεσία Ύδρευσης2721360906ΥΕΕΡΓΑΤΩΝ  Ύδρευσης – Αποχέτευσης2
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.2384091072ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
 ΔΕΒΟΗΘΩΝ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ1
 ΔΕΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ1
 ΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
 ΤΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ3
 ΤΕΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών2831341315ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ – Τμήμα καθαριότητας και ανακύκλωσης2834340322ΔΕΟΔΗΓΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ – Τμήμα άρδευσης2834340322ΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ2
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ – Τμήμα καθαριότητας και ανακύκλωσης2834340322ΥΕΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ3
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ2271351313ΥΕΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1
 ΥΕΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ107

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις