Είναι υπό εξέλιξη οι αιτήσεις συμμετοχής για την κάλυψη 33 θέσεων εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών στη διευθέτηση και οριοθέτηση του ρέματος Ραφήνας σε δήμους της περιοχής.

Οι προσλήψεις αυτές θα αναληφθούν για την υλοποίηση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 7, που αφορά αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, ενταγμένου στο Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020” με τίτλο “Έργο Διευθέτησης Οριοθέτησης Ρέματος Ραφήνας”.

Οι συμβάσεις εργασίας αυτές θα έχουν διάρκεια έως τις 29 Ιουνίου 2025 και θα υλοποιηθούν μέσω της διαδικασίας ΣΟΧ του ΑΣΕΠ.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής αναζητά υποψηφίους για τις εξής ειδικότητες:

  • (ΠΕ) Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών, με εξειδίκευση στη στερέωση, αναστήλωση και αποκατάσταση μνημείων – 1 θέση 
  • (ΠΕ) Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων, με εξειδίκευση στην αποτύπωση και ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων – 1 θέση 
  • (ΤΕ) Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών με εξειδίκευση στην αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων και στο σχεδιασμό αρχαιολογικών ευρημάτων – 1 θέση 
  • (ΥΕ) Εργατών – 30 θέσεις

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Λεωφ. Συγγρού 98-100, Τ.Κ. 117 41, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, υπόψη κ. Σπυροπούλου Ζωής (τηλ. επικοινωνίας: 210.3240563 ή 2103216700, εσωτ.159)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024 και λήγει τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις