Ανοίγοντας την πλατφόρμα για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων, η ΑΑΔΕ παρέχει στους φορολογούμενους τη δυνατότητα να διορθώσουν τους κωδικούς της φορολογικής τους δήλωσης. Η προθεσμία για υποβολή τέτοιων δηλώσεων είναι έως τις 26 Ιουλίου 2024, που αποτελεί και η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Οι φορολογούμενοι που υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση έως τις 26 Ιουλίου 2024 αποφεύγουν πρόστιμα που μπορεί να φτάνουν έως και 500 ευρώ. Επιπλέον, δεν θα επιβληθούν πρόστιμα για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις αν το επιπλέον ποσό φόρου είναι μέχρι 100 ευρώ ή αν η διόρθωση δεν επηρεάζει το ύψος της φορολογητέας ύλης, όπως στην περίπτωση διορθώσεων στα στοιχεία ταυτότητας ή των προστατευόμενων μελών της οικογένειας

Η επερχόμενη δήλωση θα ανανεώσει την αρχική, ακυρώνοντας τυχόν προηγούμενες εκκαθαρίσεις και θα εκτελέσει εκ νέου τη διαδικασία με τις διορθωμένες πληροφορίες. Ο υπολογισμός των φόρων θα βασιστεί στα οριστικά ή επικυρωμένα εισοδήματα. Το ανανεωμένο εκκαθαριστικό θα εκδοθεί και θα αναρτηθεί στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην ηλεκτρονική πύλη myAADE.gr, περιλαμβάνοντας τόσο τα αποτελέσματα της αρχικής όσο και της αναθεωρημένης δήλωσης.

Ειδικότερα, μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι που παρατηρούν ανωμαλίες στα εκκαθαριστικά τους μπορούν να υποβάλουν διορθωτικές ή πρόσθετες φορολογικές δηλώσεις, παρέχοντας επίσης, αναγκαίως, τα έντυπα Ε2 ή Ε3, συνοδευόμενα από το έντυπο Ε1.

Κατά την υποβολή της αναθεωρημένης δήλωσης, οι πληροφορίες από την αρχική δήλωση (στο έντυπο Ε1) και τα έντυπα (Ε2 και Ε3) θα μεταφερθούν αυτόματα στη νέα δήλωση. Έτσι, ο φορολογούμενος δεν θα χρειαστεί να συμπληρώσει ξανά τη δήλωσή του από την αρχή, αλλά απλά θα επεξεργαστεί τα σημεία όπου εντοπίστηκαν λάθη ή παραλείψεις.

Φιλοξενία: Εάν κάποιος δήλωσε λανθασμένα ότι κατοικεί σε δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία ενώ φιλοξενείται στο σπίτι της αδελφής του, μπορεί να διαγράψει τα στοιχεία της δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας στον πίνακα 5 των τεκμηρίων και να συμπληρώσει την ένδειξη «Φιλοξενία» στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1, αποφεύγοντας έτσι το τεκμήριο της κατοικίας.

Πώληση αυτοκινήτου: Εάν κάποιος ξέχασε να δηλώσει το ποσό από την πώληση του παλαιού του αυτοκινήτου, μπορεί να το διορθώσει συμπληρώνοντας τον κωδικό 781-782 στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1, περιορίζοντας ή μηδενίζοντας το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Αγορά ακινήτου: Εάν κάποιος απέκτησε ακίνητο το 2023 και δεν δήλωσε το ποσό από ανάλωση κεφαλαίου (κωδικοί 787-788), μπορεί να το συμπληρώσει για να «σβήσει» το τεκμήριο.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις