Το ΑΣΕΠ έχει επίσημα εντάξει στον επικαιροποιημένο προγραμματισμό του την προκήρυξη για 2.500 μόνιμες προσλήψεις με απολυτήριο Λυκείου στο Δημόσιο.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού αυτή την περίοδο επανεξετάζει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς υποδοχής, την κατανομή των θέσεων αυτών.

Ο Χρόνος Έκδοσης της Προκήρυξης του ΑΣΕΠ

Το ΑΣΕΠ, κατά την τρέχουσα περίοδο, αξιολογεί ποιες υπηρεσίες διαθέτουν στις οργανωτικές τους δομές τις ειδικότητες που ενδιαφέρουν για τις προσεχείς προσλήψεις. Για να εγκριθεί μια θέση από το ΑΣΕΠ, πρέπει αυτή να περιλαμβάνεται στο οργανόγραμμα του αντίστοιχου φορέα.

Παράλληλα, εξετάζεται ο αριθμός και οι ειδικότητες των θέσεων που μπορεί να συμπεριληφθεί στο νέο προγραμματισμό προσλήψεων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μια προκήρυξη μπορεί αρχικά να ανακοινώνει έναν συγκεκριμένο αριθμό θέσεων, αλλά τελικά να περιλαμβάνει περισσότερες.

Η μεγάλη προκήρυξη για προσλήψεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ενδέχεται να περιλαμβάνει μέχρι και 2.700 θέσεις.

Ο ακριβής χρόνος έκδοσης της μεγάλης προκήρυξης του ΑΣΕΠ παραμένει ασαφής. Το ΑΣΕΠ, εκτός από αυτήν την προκήρυξη, επεξεργάζεται ταυτόχρονα και μία άλλη μεγάλη προκήρυξη για ΑμεΑ, η οποία αφορά περίπου 1.600 μόνιμες θέσεις.

Πρόσφατα, αυτές οι δύο προκηρύξεις «ανταγωνίζονταν» για το ποια θα φέρει την ένδειξη 4Κ/2024. Παρά ταύτα, η προκήρυξη για τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) είναι σχεδόν έτοιμη για έκδοση.

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 2.500 Μόνιμες Θέσεις με Απολυτήριο Λυκείου – Κατανομή Θέσεων

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατανομή των 2.500 μόνιμων θέσεων που προβλέπονται στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα φορέων του Δημοσίου, με ιδιαίτερη έμφαση στους δήμους, τα υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς των υπουργείων.

Λόγω του μεγάλου αριθμού θέσεων, η διασπορά τους αναμένεται να είναι πανελλαδική, εξασφαλίζοντας ότι θα επωφεληθούν υποψήφιοι από όλες τις περιοχές της χώρας.

Σημειώστε ότι δεν προβλέπεται άλλη ανάλογη προκήρυξη για μόνιμες θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) στο άμεσο μέλλον.

ΑΣΕΠ: Έρχονται Άμεσα 4.100 Μόνιμες Προσλήψεις για ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Για όσους ενδιαφέρονται για τις 2.500 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο, είναι κρίσιμο να ξεκινήσουν άμεσα την προετοιμασία της υποψηφιότητάς τους.

Η προετοιμασία αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία ή την ενημέρωση του Μητρώου στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ. Το Μητρώο αυτό λειτουργεί ως “ηλεκτρονική ταυτότητα” των υποψηφίων, καταγράφοντας όλα τα προσόντα και τις ιδιότητές τους. Χωρίς την ύπαρξη του Μητρώου, δεν είναι δυνατή η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Σημαντικό: Η δημιουργία και ο έλεγχος του Μητρώου ΑΣΕΠ είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί προσοχή και ακρίβεια. Το Μητρώο δημιουργείται μία φορά και ισχύει για πάντα, με τους απαραίτητους ελέγχους και επικαιροποιήσεις κατά διαστήματα.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις