Μια νέα λειτουργία έχει εισαχθεί στην εφαρμογή που επιτρέπει σε φυσικά πρόσωπα να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας για το φορολογικό έτος 2023. Οι φορολογούμενοι μπορούν να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αρχικές τους δηλώσεις έως τις 31η Ιουλίου 2024, χωρίς να επιβάλλονται πρόστιμα. Η δυνατότητα υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων ξεκίνησε από χθες.

Οι άτομα που υποβάλλουν τη φορολογική δήλωσή τους και αντιλαμβάνονται ότι έχουν κάνει λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία που έχουν εισάγει μπορούν να διορθώσουν αυτά τα λάθη μέσω μιας τροποποιητικής δήλωσης, χωρίς να τους απειλούν πρόστιμα.

Αφού ο φορολογούμενος επιλέξει να υποβάλει μια τροποποιητική δήλωση, τα στοιχεία που είχε εισάγει στην αρχική δήλωση (στο έντυπο Ε1) και στα συνοδευτικά έντυπα (Ε2 και Ε3), καθώς και τα δεδομένα που έχουν αναρτηθεί την στιγμή εκείνη στη βεβαίωση αποδοχών του φορολογούμενου, τα οποία αφορούν στην ηλεκτρονική πληροφόρηση της φορολογικής διοίκησης σχετικά με τις αποδοχές και τους φόρους που έχουν παρακρατηθεί από αυτές, μεταφέρονται στη νέα δήλωση που θα υποβληθεί.

Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, οι οποίες υποβλήθηκαν αρχικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και απαιτούν δικαιολογητικά, απαιτείται η προσκόμιση ή αποστολή μόνο των δικαιολογητικών που αφορούν τους συγκεκριμένους κωδικούς της δήλωσης για τους οποίους δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση.

Επιπλέον, οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθούς ή συντάξεις από προηγούμενα έτη, αναδρομικά επιδόματα ανεργίας, ή αμοιβές ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων, δεν επιβάλλονται πρόστιμα και τόκοι μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους κατά το οποίο εκδόθηκαν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις