Για περίπου 1.300.000 φορολογούμενους με εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, οι φορολογικές δηλώσεις θα υποβληθούν ημιαυτόματα, αλλά πριν αυτό γίνει, θα πρέπει η ΑΑΔΕ να ελέγξει προσεκτικά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν οποιαδήποτε λάθη υπάρχουν στη φορολογική τους δήλωση πριν από την υποβολή της. Αυτό θα επιτρέπει στους πολίτες να επικεντρωθούν στην ακριβέστερη και πληρέστερη δήλωση των εσόδων και των εξόδων τους.

Για να υποβάλουν τη φορολογική δήλωσή τους, οι υπόχρεοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα: Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1) → Είσοδος στην Εφαρμογή → «Έτος 2024» (που αντιστοιχεί στη χρήση 2023).

Εάν δεν προβούν σε κάποια αλλαγή στην προσυμπληρωμένη δήλωση, θα υποβληθούν αυτόματα δηλώσεις την Τρίτη 2 Ιουλίου. Στη συνέχεια θα εκδοθεί το Εκκαθαριστικό Σημείωμα, με βάση το οποίο θα καθοριστεί εάν υπάρχει φόρος προς επιβολή ή επιστροφή φόρου, ανάλογα με τα εισοδήματα τους.

Υπάρχει και σε αυτή την περίπτωση ωστόσο δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, από τις 2 έως τις 26 Ιουλίου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι οι προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις αφορούν εισοδήματα αποκλειστικά από μισθούς ή συντάξεις.

Που πρέπει να δοθεί προσοχή

Οι φορολογούμενοι που θα δουν ήδη συμπληρωμένα στοιχεία στο gsis.gr πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί, προκειμένου να αποφύγουν πιθανά λάθη που μπορεί να έχουν σοβαρές οικονομικές συνέπειες.

Εάν εντοπίσουν οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη στους προσυμπληρωμένους κωδικούς, θα πρέπει να διορθώσουν άμεσα τα σφάλματα, είτε με την ίδια τους την προσπάθεια είτε με τη βοήθεια ενός φοροτεχνικού.

Ειδικότερα, οι κωδικοί που πρέπει να ελεγχθούν σχολαστικά είναι:

• Αποδείξεις με πλαστικό χρήματα,

• Τόκοι καταθέσεων & δανείων,

• Αριθμός παιδιών,

• Βεβαιώσεις αποδοχών (εισοδήματα μισθών ή συντάξεων),

• Παρακράτη φόρων,

• ΙΧ αυτοκίνητα σε κυκλοφορία,

• Έκτακτα επιδόματα συνταξιούχων,

• Κάλυψη τεκμηρίων.

Το μήνυμα από την ΑΑΔΕ

Το μήνυμα που εστάλη από την ΑΑΔΕ στους φορολογούμενους για τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις είναι το εξής:

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ)

Αποδέκτης: …..

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αγαπητή κυρία / Αγαπητέ κύριε,

Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε προβεί σε προσυμπλήρωση της Δήλωσής σας με βάση το σύνολο των στοιχείων, που μέχρι στιγμής είναι στη διάθεσή μας, και υπολογίσαμε τη φορολογική σας υποχρέωση.

Εφόσον τα στοιχεία είναι ακριβή και δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που δεν έχουν προσυμπληρωθεί, δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια ενέργεια για την υποβολή της δήλωσής σας, καθώς αυτή θα οριστικοποιηθεί από την υπηρεσία μας, με εσωτερική διαδικασία, την Τρίτη 2/7/2024, μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων. Σε κάθε περίπτωση, εάν επιθυμείτε, μπορείτε να υποβάλετε νωρίτερα τη δήλωσή σας.

Εφόσον τα στοιχεία δεν είναι ακριβή ή ελλείπουν στοιχεία, υποχρεούστε να τροποποιήσετε ή/και να συμπληρώσετε τα ορθά στοιχεία και να υποβάλετε εσείς τη δήλωσή σας, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της. Ειδικότερα:

α) μέχρι την Δευτέρα 1/7/2024 μπορείτε να υποβάλετε αρχική δήλωση

β) από την Τρίτη 2/7 μέχρι την Παρασκευή 26/7/2024 μπορείτε να υποβάλετε τροποποιητική δήλωση, χωρίς κυρώσεις (επέχει θέση αρχικής δήλωσης).

Εφόσον μεταβληθούν τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας για εσάς, θα ειδοποιηθείτε προκειμένου να επισκεφθείτε εκ νέου την εφαρμογή, να δείτε τα νέα δεδομένα που προκύπτουν για τη φορολογική σας υποχρέωση και, ανάλογα με το χρόνο στον οποίο επήλθε η μεταβολή, να προβείτε στις κατά περίπτωση αναγκαίες ενέργειες.

Ειδικότερα:

α) εάν η μεταβολή επέλθει πριν η δήλωσή σας υποβληθεί είτε από εσάς είτε από την υπηρεσία μας, με την παραπάνω εσωτερική διαδικασία, εφόσον συμφωνείτε με τη μεταβολή, δεν θα χρειαστεί να προβείτε σε κάποια ενέργεια. Εμείς θα λάβουμε υπόψη μας τα νεότερα δεδομένα και θα υπολογίζουμε τη φορολογική σας υποχρέωση με βάση αυτά.

β) εάν η μεταβολή επέλθει μετά την υποβολή της δήλωσής σας, εφόσον συμφωνείτε με τη μεταβολή, υποχρεούστε να υποβάλετε τροποποιητική δήλωση.

Εφόσον δεν συμφωνείτε με τη μεταβολή, συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον φορολογικό σας σύμβουλο για τις ενέργειες, στις οποίες θα χρειαστεί να προβείτε.

Μπορείτε να δείτε και να ελέγξετε την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων της δήλωσής σας, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή «Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3) > Είσοδος στην εφαρμογή», επιλέγοντας « Έτος 2024», με τη χρήση των προσωπικών κωδικών σας.

Στην ίδια διαδρομή μπορείτε να δείτε τη φορολογική υποχρέωση που θα προσδιορισθεί με βάση τα στοιχεία αυτά, επιλέγοντας «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Υπόχρεου» ή «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Συζύγου/ΜΣΣ» κατά περίπτωση.

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, στο τηλέφωνο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 – 17:00.

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο και τη συνεργασία σας».

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις