Αρχική Υπουργεία H Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων ενάντια στην ενδοοικογενειακή...

H Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων ενάντια στην ενδοοικογενειακή βία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τα Συμβουλευτικά Κέντρα, οι ξενώνες φιλοξενίας και η  τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 λειτουργούν και παρέχουν υπηρεσίες ψυχολογικής, κοινωνικής, νομικής στήριξης και φιλοξενίας. Συγκεκριμένα, η γραμμή  SOS 15900 είναι 24ης λειτουργίας. Ταυτόχρονα μπορεί να σταλεί και μέιλ στο  sos15900@isotita.gr.

Για την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών, με γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων, των φιλοξενουμένων και των αιτουσών φιλοξενίας , και προκειμένου να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των ξενώνων φιλοξενίας, η ΓΓΟΠΙΦ έχει εξασφαλίσει καταλύματα για την προσωρινή δωρεάν φιλοξενία και σίτιση των γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας  και των ανήλικων παιδιών τους, σε συνεργασία με την Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρεία.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα εξέτασης τους από Ιατροδικαστές και παρακολούθησης των τέκνων τους από εξειδικευμένους επιστήμονες του ‘’Χαμόγελου του Παιδιού’’. Τα καταλύματα αυτά θα λειτουργούν επικουρικά, προς εξυπηρέτηση των αναγκών των ξενώνων φιλοξενίας , για όσο χρονικό διάστημα εφαρμόζονται τα έκτακτα μέτρα για την μείωση διασποράς του κορωνοιού Covid-19. Έχουν σταλεί συγκεκριμένες οδηγίες σε όλο το δίκτυο για τη διαδικασία παραπομπής γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας σε ασφαλείς χώρους διαμονής για επείγουσες περιπτώσεις, ενώ με μέριμνα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας έχει διασφαλιστεί και η τήρηση του κείμενου θεσμικού πλαισίου μετακινήσεων. 

Όλα τα στελέχη του δικτύου  είναι στην πρώτη γραμμή και με επάρκεια επιτελούν τα καθήκοντα τους, και υπό τις τρέχουσες, δύσκολες συνθήκες.
Οι επόπτριες και τα στελέχη του ΚΕΘΙ  που έχουν την επιστημονική εποπτεία των Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας  βρίσκονται σε άμεση και καθημερινή συνεργασία , με το σύνολο των στελεχών των δομών του δικτύου και της ΓΓΟΠΙΦ για την αντιμετώπιση κάθε ανάγκης που προκύπτει.

Μένουμε σπίτι . Μένουμε ασφαλείς.  

Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες www.isotita.gr και www.womensos.gr