ΓΣΕΕ: Αίτημα για ακύρωση απολύσεων που έγιναν 10 ημέρες πριν το lockdown

0
31

Η ΓΣΕΕ με επιστολή που απέστειλε στους συναρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, ζητά την ακύρωση απολύσεων που έγιναν 10 ημέρες πριν το νέο lockdown.

Συγκεκριμένα, ζητά να ληφθούν επιπλέον μέτρα  προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις από την πανδημία.

Βασικό αίτημα της Συνομοσπονδίας αποτελεί η ακύρωση των απολύσεων πριν τη νέα καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, με τη θέσπιση ειδικής διάταξης που θα καθιστά άκυρες τις καταγγελίες συμβάσεων που έγιναν τουλάχιστον 10 ημέρες πριν το νέο lockdown, ενώ ζητείται μεταξύ άλλων η εφαρμογή άμεσων αποκαταστατικών ρυθμίσεων για τους εποχικούς εργαζόμενους και για τους εργαζόμενους που παρέχουν εργασία σε συνθήκες εποχικότητας.

Αναλυτικά, η επιστολή της ΓΣΕΕ έχει ως εξής :

“Η κοινωνία καλείται να αντιμετωπίσει την ανάγκη αναχαίτισης της διασποράς του  κορωνοϊού COVID-19 και προστασίας της δημόσιας υγείας. Η εμφάνιση και η έξαρση της πανδημίας στη χώρα μας έχει οδηγήσει ήδη από τον Φλεβάρη του 2020 σε διαδοχικούς δραστικούς περιορισμούς σε σειρά θεμελιωδών δικαιωμάτων, ανάμεσα στα οποία και τα εργασιακά και τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα.

Οι περιορισμοί αυτοί, οι οποίοι εντείνονται με την επιβολή εκ νέου καθολικής απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις 7 έως τις 30 Νοέμβρη 2020, παρά τον προληπτικό τους χαρακτήρα σε ό,τι αφορά τον υγειονομικό κίνδυνο, είχαν και συνεχίζουν να έχουν σοβαρό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο,  με αποτέλεσμα σημαντικές κατηγορίες εργαζομένων να μένουν ακάλυπτες από διατάξεις οικονομικής κυρίως εξισορρόπησης των αρνητικών τους συνεπειών.

Η ΓΣΕΕ με επανειλημμένα έγγραφα και ανακοινώσεις έχει εντοπίσει και σας έχει γνωστοποιήσει ρυθμιστικά ή ερμηνευτικά κενά στην εργασιακή και κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση κατηγοριών εργαζομένων  πληττόμενων επιχειρήσεων/κλάδων  και έχει ζητήσει την ισότιμη αντιμετώπισή τους.

Στο πλαίσιο αυτό η Συνομοσπονδία επανέρχεται με τα ακόλουθα ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης:

Α. Εποχικοί εργαζόμενοι & εργαζόμενοι που παρέχουν εργασία σε συνθήκες εποχικότητας

Όπως ενημέρωσαν τα Εργατικά Κέντρα Ρόδου και Κρήτης τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αλλά και στη βάση των στοιχείων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό, οι εκτεταμένοι ταξιδιωτικοί περιορισμοί και η συνακόλουθη μείωση στην τουριστική κίνηση, εγχώρια και διεθνή, είχαν περαιτέρω σοβαρό αντίκτυπο σε ευρύτερους  κλάδους και επαγγελματικές δραστηριότητες που συνδέονται με τον κλάδο του τουρισμού και απέκτησαν στοιχεία εποχικότητας τόσο στη λειτουργία τους όσο και στην απασχόληση των εργαζομένων σε αυτούς. Η ισότιμη μεταχείριση των εποχικών εργαζομένων και των εργαζομένων που βεβαιωμένα απασχολήθηκαν με χαρακτηριστικά εποχικότητας επιβάλλει την υιοθέτηση των παρακάτω μέτρων:

α) Εξασφάλιση της καταβολής της επιδότησης ανεργίας και αναλογικά των επιδομάτων αδείας και εορτών για τους εργαζόμενους στον τουρισμό, αλλά και στις επιχειρήσεις που συνδέονται με την εποχικότητα και τους περιορισμούς στην τουριστική κίνηση.

β) Άμεση αποκατάσταση της άνισης μεταχείρισης για  τους εργαζόμενους που δεν είχαν δικαίωμα επαναπρόσληψης, άμεση τακτοποίηση του ζητήματος σχετικά με το χρονικό περιθώριο των 80 ημερών επιδότησης ανεργίας και πρόβλεψη για δικαίωμα στην επαναπρόσληψη και στην ασφαλιστική – υγειονομική κάλυψη

γ) Πρόβλεψη και επιδότηση όλων των ανέργων οι οποίοι δεν έχουν λάβει κανένα βοήθημα μέχρι τώρα.

δ) Μετά τη λήξη της τρέχουσας τουριστικής περιόδου όλοι οι εποχιακά απασχολούμενοι στον τουρισμό να ενταχθούν σε πρόγραμμα επιδότησης ανεργίας διαρκείας τουλάχιστον μέχρι την έναρξη της επόμενης τουριστικής περιόδου χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις και με εξασφάλιση της υγειονομικής  τους κάλυψης.

ε) Θέσπιση πρόβλεψης και ένταξης σε πρόγραμμα ανεργίας σε επαγγελματικές κατηγορίες που επηρεάστηκαν εξίσου από τους περιορισμούς στις ταξιδιωτικές μετακινήσεις και τη μείωση στην τουριστική κίνηση, όπως οι εργαζόμενοι στα αεροδρόμια, οι επαγγελματίες μουσικοί, οι ξεναγοί.

στ) Αποκατάσταση της ανισότητας και την ένταξη των αμειβόμενων οδηγών ταξί στο καθεστώς εποχικότητας.

ζ) Οικονομική στήριξη στον κλάδο της οικοδομής και τους εργαζόμενους σε αυτήν, καθώς αποδεδειγμένα η οικοδομική-επισκευαστική δραστηριότητα επηρεάστηκε σημαντικά και στους ταξιδιωτικούς/τουριστικούς προορισμούς.

η) Αναβάθμιση των Α.Σ.Τ.Ε Ρόδου και Κρήτης και των σχολών μετεκπαίδευσης,  ώστε να δοθεί νέα ώθηση στις τουριστικές αυτές σχολές, και οι εργαζόμενοι που σχετίζονται με τον τουρισμό, μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρώτον, να αναπτύξουν δεξιότητες και δεύτερον, να επιφέρουν στους εποχικά απασχολούμενους που σχετίζονται με τον κλάδο κάποια έσοδα, ειδικά για τους εργαζόμενους που δεν κατάφεραν να απασχοληθούν φέτος

θ) Η Συνομοσπονδία συνηγορεί επίσης στην υιοθέτηση των ρυθμίσεων που προτείνονται από το Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΑΕ, η οποία έχει ως εξής:

“Η 9η παράγραφος στο άρθρο 4 του Ν.1545/1985, τροποποιείται ως εξής:

“9. Κατ` εξαίρεση, όλοι οι εργαζόμενοι των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών, όπως και των λοιπών επιχειρήσεων, οι οποίες συνδέονται ως προς τη λειτουργία τους με τον κλάδο του τουρισμού και απέκτησαν από τον Μάρτιο 2020 χαρακτηριστικά εποχικής λειτουργίας λόγω των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού και περιορισμού της διάδοσής του, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες ημέρες εργασίας της παρ.2 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει, δικαιούνται να λάβουν επιδότηση ανεργίας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των απασχολούμενων εργαζομένων του προσωπικού για το έτος 2020 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται οι όροι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος”.

“Το δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του Ν.1545/1985 (όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 17 του Ν.4722/2020) τροποποιείται ως εξής:

“Προστίθεται εδάφιο β στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του ν.1545/1985, ως εξής: Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου για το έτος 2020, ως εποχική θεωρείται η εργασία που παρασχέθηκε σε επιχειρήσεις που πληρούσαν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του Ν.1545/1985 κατά το ημερολογιακό έτος 2019”.

Β. Προστασία θέσεων εργασίας από καταχρηστικές και παράνομες εργοδοτικές πρακτικές

Ζητούμε τη θέσπιση διάταξης νόμου που να καθιστά άκυρες τις καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας που έλαβαν χώρα τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη θέση σε ισχύ της ΚΥΑ της 6ης Νοέμβρη 2020 (Β΄4899) για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και τον καθολικό περιορισμό της κυκλοφορίας στο σύνολο της επικράτειας.

Γ. Παράταση ισχύος των ΣΣΕ που έληξε η διάρκεια ισχύος τους ή/και η  παράταση της ισχύος τους έως το τέλος του 2020

Όπως σας έχουμε ήδη θέσει υπόψη σας σ΄αυτό το εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον έχουν παγώσει , εκτός όλων των άλλων, και οι διαδικασίες διαπραγματεύσεων με αποτέλεσμα να έχει καταστεί αδύνατη η σύναψη νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα με την λήξη των ισχυουσών σσε και την πάροδο της τρίμηνης παράτασης των όρων τους, αλλά και την πάροδο της παράτασης που ήδη έχει δοθεί έως τα τέλη Ιουνίου 2020, να περικοπούν νόμιμες αποδοχές και επιδόματα που δεν εμπίπτουν στο περιορισμένο εύρος της μετενέργειας των όρων τους. Ως εκ τούτου, επανερχόμαστε εκ νέου στο αίτημά μας ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα μειωθούν οι νόμιμες αποδοχές που καθορίζονται με κάθε είδους συλλογικές ρυθμίσεις (σσε και δα) για όσο χρόνο είναι εκ των πραγμάτων αδύνατη η θέσπιση νέων .

Στο πλαίσιο αυτό ζητάμε εκ νέου να παραταθεί νομοθετικά η ισχύς όλων των συλλογικών ρυθμίσεων (σσε και δα) των οποίων η συμβατική διάρκεια ή η νομοθετική παράταση ισχύος των όρων τους έληξε ή θα λήξει μέσα στην περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων . Αυτονόητο είναι ότι μετά τη λήξη εφαρμογής των έκτακτων μέτρων πρέπει να παρασχεθεί στα μέρη επαρκής χρόνος (ίσος, τουλάχιστον, με την προβλεπόμενη νομοθετική παράταση των κανονιστικών όρων τους) για τη διαπραγμάτευση, με σκοπό την κατάρτιση νέων συλλογικών ρυθμίσεων.

Η προτεινόμενη ρύθμιση από τη ΓΣΕΕ έχει ως εξής:

“Παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 ή για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων, αν αυτά παραταθούν και μετά την ημερομηνία αυτή, η ισχύς όλων των συλλογικών ρυθμίσεων (συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων) κάθε είδους, των οποίων η διάρκεια ισχύος ή η νομοθετική παράταση των όρων τους έληξε ή θα λήξει πριν την 31η Δεκεμβρίου 2020. Μετά τη 31η Δεκεμβρίου 2020 ή μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων θα αρχίσει η εκ του νόμου παράταση ισχύος των κανονιστικών όρων των παραπάνω συλλογικών ρυθμίσεων”.