Η Google διόρθωσε το πρόβλημα που παρουσιάστηκε σε κάποιες εφαρμογές Android, οι οποίες «κράσαραν».