Αρχική Εξωτερικό Νέες θέσεις εργασίας στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ

Νέες θέσεις εργασίας στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ, ανακοίνωσε την προκήρυξη για δύο νέες θέσεις εργασίας Γενικών Διευθυντών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Α.Π. 6663/29-10-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), πρόκειται για δύο θέσεις που αφορούν:

  • CONS/AD/162/20–Director General RELEX “External Relations”.
  • CONS/AD/163/20 –Director General GIP “General and Institutional Policy”.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 18 Νοεμβρίου 2020, 12:00 τοπική ώρα Βρυξελλών. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις του ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση: [email protected].

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου (https://www.consilium.europa.eu/en/general- secretariat/jobs/job-opportunities) και στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (OJ C 358 A, 26.10.2020).

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr) στην ενότητα: Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα/Προσωπικό/Προσλήψεις.