Αρχική Δήμοι Γ. Πατούλης: Προτεραιότητα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση η δρομολόγηση έργων πράσινης και...

Γ. Πατούλης: Προτεραιότητα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση η δρομολόγηση έργων πράσινης και κυκλικής οικονομίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ζητήματα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα χαρακτήρισε τα θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, τονίζοντας πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση δίνει ώθηση στους στόχους της λεγόμενης «πράσινης» ή «κυκλικής» οικονομίας με την υλοποίηση σειράς έργων που αξιοποιούν τις δυνατότητες που δίνει η αειφορική διαχείριση των πόρων, η ανακύκλωση, και η ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Ο κ. Πατούλης κατά την ομιλία στο συνέδριο της Ένωσης Διπλωματούχων Διπλωματούχων Ελλήνων Μηχανικών με τίτλο «Περιβάλλον και Ενέργεια», που διοργάνωσε το ΤΕΕ υπογράμμισε την ανάγκη αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων και πόρων από το συγκεντρωτικό κράτος προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση προκειμένου να δοθεί νέα ώθηση στους στόχους της «πράσινης» οικονομίας.

«Η χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, η επεξεργασία τους αλλά και η χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών όλων σχεδόν των κατηγοριών στα Πράσινα Σημεία θα αποτελέσει το πρώτο σημαντικό βήμα μιας ορθολογικής και περιβαλλοντικής αποδεκτής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο σημείωσε πως βασικές προϋποθέσεις είναι η ταχύτατη έκδοση των αδειών εγκατάστασης των Πράσινων Σημείων, Σταθμών Μεταφόρτωσης ή/και κλειστών κομποστοποιήσεων στις συνοικίες και γειτονιές και η διευκόλυνση διαδικασιών χωροθέτησης και αδειοδότησης αυτών (Διαδικασίες Fast Track).

Συνοψίζοντας τα έργα που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στα πλαίσια των χρηματοδοτήσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. ανέφερε τα εξής:

  • Επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης  σε σχολικά κτίρια και σε δημοτικές εγκαταστάσεις
  • Ειδικές δράσεις αξιοποίησης βιομάζας.
  • Τα προγράμματα  «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ι & ΙΙ» (για τους ΟΤΑ).
  • Το πρόγραμμα Πράσινα Δώματα σε Δημόσια – Δημοτικά Κτίρια
  • Το πρόγραμμα Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές “Κοινότητες” – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης.

Παράλληλα υπογράμμισε πως με πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ επετεύχθη η χρηματοδότηση των μικρών Δήμων της χώρας (ορεινοί, απομακρυσμένοι, νησιωτικοί) με ένα σημαντικό ποσό για τον καθένα ώστε να ωριμάσουν έργα προτεραιότητας με έμφαση σε έργα περιβάλλοντος και ενέργειας.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισήμανε την ανάγκη, όλοι μαζί το κεντρικό κράτος, ο τεχνικός κόσμος, οι φορείς της Αυτοδιοίκησης να διασφαλίσουν τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες για την ταχύτερη ωρίμανση των έργων, τη μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων, τη διασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης και την υλοποίηση τους που θα τονώσει τα τεχνικά επαγγέλματα αλλά και τη τοπική αγορά.

Σε αυτή την κατεύθυνση τόνισε πως απαιτούνται:

-Εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση της ενέργειας στα δημοτικά κτίρια και στις εγκαταστάσεις των ΔΕΥΑ.

-Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις των δήμων με αξιοποίηση του ΝΕΤ ΜΕΤΕRING και του VIRTUAL NET METERING.

-Αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων και της βιομάζας για τηλεθέρμανση οικισμών και στήριξη  παραγωγικών δραστηριοτήτων.

-Αξιοποίηση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, για επανάχρηση, ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, κομποστοποίηση και ενεργειακή αξιοποίηση τροφοδοτώντας τη πολλά υποσχόμενη κυκλική οικονομία.

-Παρεμβάσεις και τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης των δικτύων οδοφωτισμού και φωτισμού πλατειών και πάρκων.

-Ενίσχυση των δήμων για την εφαρμογή δράσεων που θα υπηρετούν τα ΣΔΑΕ και θα υποβοηθήσουν όλους τους δήμους να συμμετέχουν στο «Σύμφωνο Δημάρχων» όχι με τη θεωρητική και επικοινωνιακή προσέγγιση αλλά ως σχεδιασμό άμεσης υλοποίησης με εμφανές το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Τέλος ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμμισε την ανάγκη υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών από τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και επισήμανε πως προτεραιότητα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η δρομολόγηση έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας για το περιβάλλον, το ενεργειακό ισοζύγιο, τη μείωση των λειτουργικών μας δαπανών, τη κλιματική αλλαγή, την αξιοποίηση των τοπικών πόρων και την πολυπόθητη ανάπτυξη.