Αρχική Οικονομία Φορολογικές δηλώσεις 2018: Πως δηλώνονται εισοδήματα από μισθώσεις Airbnb

Φορολογικές δηλώσεις 2018: Πως δηλώνονται εισοδήματα από μισθώσεις Airbnb

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κρυφές παγίδες επιφυλάσσει η εφορία για όσους νοικιάζουν ακίνητα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Airbnb και παράλληλα παρέχουν υπηρεσίες ξενοδοχείου. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί κατά τη διαδικασία υποβολής  φορολογικών δηλώσεων προκειμένου να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις. 

Σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4172   το εισόδημα που αποκτάται, από φυσικά πρόσωπα, από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 111 του ν. 4446/2016 , όπως ισχύει, είναι εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την φορολόγηση εισοδημάτων από ενοίκια.

Βασική προϋπόθεση όμως είναι τα ακίνητα να εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Στην περίπτωση που παρέχεται οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων  από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, όπως για παράδειγμα παροχή γευμάτων  , ξεναγήσεις, μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο , τότε το εισόδημα αυτό θα χαρακτηρίζεται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα , άρα θα πρέπει να έχει γίνει έναρξη επιχείρησης και η κλίμακα που θα εφαρμοστεί είναι αυτή της ατομικής επιχείρησης.

Τα εισοδήματα αυτά δηλώνονται στο έντυπο Ε2 του υπόχρεου της δήλωσης ή της συζύγου , εάν η δήλωση υποβάλλεται κοινή και τα εισοδήματα προκύπτουν από ακίνητο της συζύγου. Στον σχετικό πίνακα 1 του εντύπου Ε2 θα πρέπει να δηλώνεται σε χωριστή γραμμή και να επιλέγεται η επιλογή Νο 60 « βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων άρθρων 39 Α»  στην λίστα «είδος χρήσης ακινήτου». Θα πρέπει επίσης να αναγράφονται τα στοιχεία του ακινήτου που υπάρχουν τα εισοδήματα αυτά , το διάστημα που υπάρχουν εισοδήματα τέτοιου τύπου, το συνολικό ετήσιο εισόδημα που υπάρχει από τέτοιου είδους εκμετάλλευση. Στην περίπτωση που το εισόδημα προκύπτει από εκμετάλλευση μετά από υπεκμίσθωση θα πρέπει να επιλεχθεί η επιλογή Νο 61 «βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων άρθρων 39 Α».

            Μετά την οριστική υποβολή του εντύπου Ε2 τα συνολικά ποσά μεταφέρονται αυτόματα στους κωδικούς 103 ή 104 του έντυπου Ε1 , μαζί με τα υπόλοιπα εισοδήματα εκμίσθωσης κατοικιών , αν υπάρχουν.

Στις περιπτώσεις αυτές, το εισόδημα που θα εισπράξουν από την βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου τους θα φορολογηθεί με βάση την κλίμακα των ενοικίων και συντελεστές 15% – 45%.

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ευρώ) Συντελεστής %
0-12.000 15%
12.001 – 35.000 35%
35.001 και άνω 45%

Τα εισοδήματα αυτά προστίθενται μαζί με τα υπόλοιπα ώστε να προκύψει η εισφορά αλληλεγγύης (2,2% – 10% ) εάν συνολικά τα εισοδήματα ξεπερνούν τις 12.000 ευρώ.

Ηλίας Χατζηγεωργίου – Φοροτεχνικός

«Ως οικονομία του διαμοιρασμού ορίζεται κάθε μοντέλο όπου οι ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούν μια ανοικτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών που συχνά παρέχουν ιδιώτες.
Ως ψηφιακές πλατφόρμες ορίζονται οι ηλεκτρονικές, διμερείς ή πολυμερείς αγορές, όπου δύο ή περισσότερες ομάδες χρηστών επικοινωνούν μέσω διαδικτύου με τη μεσολάβηση του διαχειριστή της πλατφόρμας προκειμένου να διευκολυνθεί μία συναλλαγή μεταξύ τους. Στα πλαίσια της οικονομίας διαμοιρασμού ως ακίνητο θεωρείτε το διαμέρισμα, η μονοκατοικία, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, τα δωμάτια εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών και οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια».

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι από την στιγμή που τηρείτε η βασική προϋπόθεση του να μην παρέχεται  οποιασδήποτε υπηρεσία πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων, το εισόδημα που αποκτάται απαλλάσσεται του Φ.Π.Α. και τις προκαταβολής φόρου.

Μέσα στο 2018 οι διαχειριστές των ακινήτων αυτών θα πρέπει να εγγραφούν στο ειδικό μητρώο ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής της Α.Α.Δ.Ε σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ΠΟΛ 1187/2017 της Α.Α.Δ.Ε ,όταν αυτό μπει σε λειτουργία . Βέβαια το ειδικό  μητρώο δεν έχει μπει ακόμη σε λειτουργία , μέχρι τότε όμως  θα πρέπει οι διαχειριστές των ακινήτων να υποβάλλουν  την δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας , χωρίς το ΑΦΜ του ενοικιαστή , αλλά με τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου , επιλέγοντας την σχετική επιλογή «τουριστική-βραχυχρόνια μίσθωση».

Σύμφωνα με το νόμο 4446/2016 με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού μπορεί, για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές, όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση ως εξής:
α. Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος.
β. Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των 10.000 κατοίκων τις 60 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.

Βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί καμία τέτοια απόφαση για καμία περιοχή.