Αρχική Οικονομία Φορολογία: Οι πέντε σημαντικές υποχρεώσεις μέχρι τέλος του έτους

Φορολογία: Οι πέντε σημαντικές υποχρεώσεις μέχρι τέλος του έτους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πέντε σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις θα πρέπει να διεκπεραιώσουν μέχρι το τέλος του έτους οι φορολογούμενοι, πολλοί εκ των οποίων τις ξεχνούν. Σε διαφορετική περίπτωση οι υπόχρεοι θα κληθούν να πληρώσουν το επόμενο έτος αυξημένους φόρους ακόμα και πρόστιμα, ενώ αρκετοί ενδεχομένως να πέσουν στην τσιμπίδα των τεκμηρίων.

Στις ημέρες που απομένουν μέχρι το τέλος του 2022 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν αναδρομικά από αμοιβές ή συντάξεις, αδήλωτα εισοδήματα παρελθόντων ετών, φορολογούμενοι που απέκτησαν περιουσία και θέλουν να καλύψουν τεκμήρια. Ειδικότερα:

Αδήλωτα εισοδήματα. Όσοι φορολογούμενοι εντοπίσθηκαν από διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ να έχουν αποκρύψει εισοδήματα τα προηγούμενα έτη ή τους καταλογίσθηκε φόρος κατ΄ εκτίμηση και έλαβαν το σχετικό ραβασάκι έχουν περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022 να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που με βάση τη δήλωση και τα δικαιολογητικά προκύψει μικρότερο ποσό οφειλής το επιπλέον βεβαιωθέν ποσό διαγράφεται, το δε τυχόν επιπλέον καταβληθέν ποσό επιστρέφεται. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται χιλιάδες συνταξιούχοι που εντοπίσθηκαν μετά από ελέγχους της ΑΑΔΕ να μη έχουν δηλώσει ποσά που εισέπραξαν από το εξωτερικό.
Εισοδήματα παρελθόντων ετών. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ και άλλες κατηγορίες φορολογούμενων οι οποίοι με βάση ηλεκτρονική βεβαίωση αποδοχών της ΑΑΔΕ εισέπραξαν μέσα στο 2021 αναδρομικά ανεξάρτητα από το χρόνο που ανάγονται θα πρέπει να υποβάλλουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 τροποποιητικές δηλώσεις. H τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Οι υπόχρεοι θα πρέπει με τους προσωπικούς τους κωδικούς να εισέλθουν στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ να επιλέξουν τα έτη που αφορούν τα αναδρομικά και να υποβάλουν την τροποποιητική δήλωση. Τα ποσά έχουν ήδη προστεθεί απλά οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν στην υποβολή της δήλωσης. Υπενθυμίζεται ότι οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ δεν επιβάλλονται πρόστιμα και τόκοι μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων. Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2014 και προηγούμενα υποβάλλονται ή αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με συστημένη επιστολή ή με κούριερ στη Δ.Ο.Υ.
Γονικές παροχές. Όσοι επιθυμούν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών. Σε κάθε περίπτωση οι δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως το τέλος του 2022.
Δηλώσεις. Οι κληρονόμοι υποχρεούνται να υποβάλουν χειρόγραφα στην Εφορία τις φορολογικές δηλώσεις φορολογούμενων που απεβίωσαν το 2021. Επίσης όσοι κληρονόμησαν ακίνητα η άλλα περιουσιακά στοιχεία και έχουν παρέλθει 6 μήνες από τον θάνατο του κληρονομούμενου θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση.
Κάτοικοι Εξωτερικού. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχουν περιθώριο όσοι κατά το προηγούμενο έτος μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό